Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    pipe - maak pijp
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int pipe(int bes_ind[2]);
 

BESCHRIJVING

    pipe  maakt  tweeling  bestandindicators,  die  wijzen  naar een
    pijp-"inode", en plaatst ze in de tabel waar bes_ind naar wijst.
    bes_ind[0] is om te lezen, bes_ind[1] is om te schrijven.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EMFILE {max bestand} Teveel bestandindicators worden door het proces
        gebruikt.
 
    ENFILE {N bestand} De systeem bestanden tabel is vol.
 
    EFAULT {fout} bes_ind is ongeldig.
    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
 

ZIE

    read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fork(2) {splits}, socketpair(2)
    {socket paar}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: pipe.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $