Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    readdir - lees een directorie ingang
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>
 
    _syscall3(int, readdir, uint, bi, struct dirent *, dirw, uint, tel);
 
    int readdir(unsigned int bi, struct dirent *dirw, unsigned int tel);
 

BESCHRIJVING

    Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar read   
    dir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces.
    Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die
    kan veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).
 
    readdir leest één dirent structuur van de directorie waarnaar gewezen
    wordt door bi naar het geheugen gebied waarnaar gewezen wordt door
    dirw. De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één dirent struc‐
    tuur wordt gelezen.
 
    De dirent structuur is gedeclareerd als volgt:
 
        struct dirent
        {
          long d_ino;         /* {*inode} "inode" nummer */
          off_t d_off;        /* {*verschuif} verschuiving naar
          *              * deze dirent */
          unsigned short d_reclen;  /* {*"record" lengte} lengte van
          *              * dit d_name */
          char d_name [NAME_MAX+1];  /* {*naam} bestand naam (eindigend
          *              * op nul) */
        }
 
    d_ino is een "inode" nummer. d_off is de afstand van het begin van de
    directorie naar deze dirent {dir ingang}. d_reclen {"record" length}
    is de maat van d_name, de nul beeindiger niet meerekenend. d_name
    {naam} is een nul-beëindigde bestand naam.
    Bij success wordt 1 teruggegeven.  Bij einde van de dir wordt 0
    teruggegeven.  Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar
    behoren gezet.
 

FOUTEN

    EBADF {slechte bi} ongeldige bestandindicator bi.
 
    EFAULT {fout} Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende
        proces.
 
    EINVAL {ongeldig} Uitkomst buffer is te klein.
 
    ENOENT {geen ingang} Niet zo’n dir.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Bestandindicator wijst niet naar een dir.
    Deze systeem aanroep is Linux-eigen.
    getdents(2) {krijg dir ingangen}, readdir(3) {lees dir}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: readdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $