Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    rmdir - schrap een directorie
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int rmdir(const char *padnaam);
 

BESCHRIJVING

    rmdir schrapt een directorie, die leeg moet zijn.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} Het bestandsysteem dat padnaam bevat, ondersteund
        het verwijderen van directories niet.
 
    EFAULT {fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adresruimte.
 
    EACCES {toegang} Schrijf toegang werd niet toegestaan voor het geldende
        uid van het proces, of een van de directories in padnaam stond
        zoek (uitvoer) toestemming niet toe.
 
    EPERM {toestemming} De directorie die padnaam bevat heeft het sticky
        bit (S_ISVTX) aanstaan en het geldende uid van het proces is
        niet het uid van het bestand dat geschrapt zal worden, nog dat
        van de directorie waar het in zit.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} padnaam was te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een directorie deel van padnaam bestaat niet of is
        een loshangende symbolische koppeling.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} padnaam, of een deel gebruikt als dir van padnaam, is
        in feite geen dir.
 
    ENOTEMPTY
        {niet leeg} padnaam bevat ingangen, anders dan . en .. .
 
    EBUSY {bezig} padnaam is momenteel de werk-directorie of root {"root"}
        dir van een of ander proces.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteemgeheugen voorhan‐
        den.
 
    EROFS {alleen-lezen bs.} padnaam verwijst naar een bestand op een
        alleen-lezen bestandsysteem.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van padnaam.
    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3
 

BUGS

    Ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt kunnen  het
    onverwacht verdwijnen van directories veroorzaken die nog steeds
    gebruikt worden.
 

ZIE

    rename(2) {hernoem}, mkdir(2) {maak dir}, chdir(2) {verander dir},
    unlink(2) {maak-los}, rmdir(1) {verwijder dir}, rm(1) {verwijder}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: rmdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $