Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    setreuid, seteuid - zet echte en/of geldende gebruiker ID
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
    int seteuid(uid_t euid);
 

BESCHRIJVING

    setreuid zet echte en geldende gebruiker ID’s van het huidige proces.
    On-geprivilegieerde gebruikers mogen het echte ID naar het geldende
    gebruiker ID zetten en andersom.
 
    Voor Linux 1.1.37 was het bewaarde ID mechanisme wanneer gebruikt met
    setreuid of seteuid kapot.
 
    Beginnend met 1.1.37 is het ook mogelijk om het geldende gebruiker ID
    van het bewaarde gebruiker ID te zetten.
 
    Alleen de super-gebruiker mag andere veranderingen maken.
 
    Opgeven van een waarde van -1 voor of het echte of het geldende ID
    dwingt het systeem dat ID onveranderd te laten.
 
    Momenteel is seteuid(euid) voor gebruik gelijk aan setreuid(-1, euid).
 
    Als het echte gebruiker ID veranderd wordt of het geldende gebruiker ID
    wordt naar een waarde gezet niet gelijk aan het vorige echte gebruiker
    ID, dan zal het bewaarde ID gezet worden naar het nieuwe geldende
    gebruiker ID.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toegang} Het huidige proces is niet de super-gebruiker en
        veranderingen anders dan (i) omdraaien van  het  geldende
        gebruiker ID met het echte gebruiker ID of (ii) zetten van de
        ene naar de waarde van de ander of (iii) zetten van het geldende
        gebruiker ID naar de waarde van het bewaarde gebruiker ID, werd
        opgegeven.
    BSD 4.3 (de setreuid functie aanroep verscheen voor het eerst in
    4.2BSD.)
 

ZIE

    getuid(2) {krijg uid}, setuid(2) {zet uid}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: setreuid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $