Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    setgid - zet groep identiteit
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int setgid(gid_t gid)
 

BESCHRIJVING

    setgid zet het geldende groep ID van het huidige proces. Als de aan‐
    roeper de supergebruiker is worden de echte en de bewaarde groep ID’s
    ook gezet.
 
    Onder Linux is setgid verwezenlijkt zoals de POSIX versie met de
    _POSIX_SAVED_IDS uitrusting. Dit status een zet-gid (anders dan root)
    toe al zijn groep privileges te laten vallen, wat ongepriveligieerd
    werk te doen en dan het originele geldende groep ID weer op te pakken
    op een veilige manier.
 
    Als de gebruiker root is of het programma is zet-gid root moet er extra
    opgelet worden. De setgid functie test het geldende gid van de aan‐
    roeper, en als het de supergebruiker is worden alle met het proces ver‐
    bonden groep ID’s naar gid gezet. Nadat dit is opgetreden is het onmo‐
    gelijk voor het programma om root privileges te herwinnen.
 
    Dus een zet-gid-root programma dat wenst om tijdelijk zijn root privi‐
    leges te laten vallen, de identiteit van een niet-root groep aan wil
    nemen, en dan de root privileges te hernemen kan setgid niet gebruiken.
    Je kunt dat bereiken met de (niet-POSIX, BSD) aanroep setegid.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de supergebruiker, en gid
        komt niet overeen met het geldende groep ID of het bewaarde
        groep ID van het aanroepende proces.
    SVr4, SVID.
 

ZIE

    getgid(2) {krijg gid}, setregid(2) {zet echte/geldende gid}, setegid(2)
    {zet geldende gid}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: setgid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $