Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

        setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - zet/krijg proces groep
 

OVERZICHT

        #include <unistd.h>
 
        int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
        pid_t getpgid(pid_t pid);
        int setpgrp(void);
        pid_t getpgrp(void);
 

BESCHRIJVING

        setpgid  zet  het  proces groep ID van het proces opgegeven in pid naar
        pgid.  Als pid nul is wordt  het  proces  ID  van  het  huidige  proces
        gebruikt.  Als pgid nul is wordt het proces ID van het proces opgegeven
        in pid gebruikt. Als setpgid gebruikt wordt om een proces van een  pro‐
        ces  groep naar een andere te verplaatsen (zoals gedaan wordt door som‐
        mige schillen {"shells"} bij het  maken  van  pijplijnen),  dan  moeten
        beide  proces  groepen onderdeel van dezelfde sessie zijn. In dit geval
        bepaald de pgid een bestaande proces groep  waar  bij  aangesloten  zal
        worden  en  het sessie ID van die groep moet overeenkomen met de sessie
        ID van de aansluitende groep.
 
        getpgid geeft het proces groep ID van het proces opgegeven in pid.  Als
        pid nul is dan wordt het proces ID van het huidige proces gebruikt.
 
        In  de Linux DLL 4.4.1 bibliotheek roept setpgrp eenvoudig setpgid(0,0)
        aan.
 
        getpgrp doet hetzelfde ten opzichte van getpgid(0).  Elke proces  groep
        is  lid van een sessie, en elk proces is lid van de sessie waarvan zijn
        proces groep lid is.
 
        Proces groepen worden gebruikt voor het bezorgen van signalen, en  door
        terminals  {"terminals"}  om  verzoeken  voor  hun  opname {"input"} te
        beslechten: processen die dezelfde procesgroep hebben als het  terminal
        zijn  op  de voorgrond en mogen lezen, terwijl anderen zullen blokkeren
        met een signaal als zij proberen te lezen.  Deze aanroepen  worden  dus
        gebruikt  door  programma’s zoals csh(1) om proces groepen te maken bij
        het verwezijnlijken van taak {"job"} besturing.  De TIOCGPGRP en  TIOC     
        SPGRP  aanroepen  beschreven in termios(4) worden gebruikt om de proces
        groep van het controlerende terminal {"controling terminal"}  te  krij‐
        gen/zetten.
 
        Als  een  sessie een controlerend terminal heeft, CLOCAL ongezet is, en
        er treed een ’hangop’ op, dan wordt een SIGHUP naar  de  sessie  leider
        gezonden.  Als de sessie leider eindigt wordt de SIGHUP naar elk proces
        gezonden in de voorgrond proces groep van het controlerende terminal.
 
        Als het eindigen van het proces veroorzaakt dat  een  procesgroep  ver‐
        weesd raakt, en als één van de leden van de nieuw-verweezde procesgroep
        gestopt wordt, dan zal een SIGHUP signaal gevolgd door een SIGCONT sig‐
        naal  naar elk proces in de nieuwe-verweezde proces groep gezonden wor‐
        den.
        Bij success wordt door setpgid en setpgrp nul teruggegeven.  Bij  falen
        wordt -1 teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.
 
        getpgid  geeft  een  proces  groep  bij  slagen.   Bij  falen  wordt -1
        teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.
 
        getpgrp geeft altijd de huidige proces groep.
 

FOUTEN

        EINVAL {ongeldig} pgid is minder dan 0.
 
        EPERM  {toestemming} Verschillende toestemming schendingen.
 
        ESRCH  {zoek} pid kwam niet overeen met enig proces
        SVr4, POSIX, 4.4BSD.
        De functies setpgid en getpgrp voldoen aan POSIX.1.  De functie setpgrp
        is van BSD 4.2 De functie getpgid voldoet aan SVr4.
 

ZIE

        getuid(2)  {krijg uid}, setsid(2) {zet sessie id}, tcsetpgrp(3) {termi‐
        nal voorgrond zet  proces  groep},  termios(4)  {terminal  in/uit  sys‐
        teem(?)}
 

VERTALING

        Dit  is  een  handleiding  uit  manpages-dev  1.29.   Alles  wat tussen
        ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
        handleiding.  Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
        $Id: setpgid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $