Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    setregid, setegid - zet echte en/of geldende groep ID
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int setregid(gid_t egid, gid_t ggid);
    int setegid(gid_t ggid);
 

BESCHRIJVING

    setregid Zet echte en geldende groep ID’s van het huidige proces. On-
    geprivilegieerde gebruikers mogen het echte groep ID veranderen naar
    het geldende groep ID en vice-versa.
 
    Voor Linux 1.1.38 was het bewaarde ID mechanisme wanneer gebruikt met
    setregid of setegid kapot. Vanaf 1.1.38 is het ook mogelijk om het
    geldende groep ID van het bewaarde groep ID te zetten.
 
    Alleen de super-gebruiker mag andere veranderingen maken.
 
    Opgeven van een waarde van -1 voor of het echte of geldende groep ID
    dwingt het systeem om dat ID onveranderd te laten.
 
    Momenteel (libc-4.x.x) is setegid(ggid) in het gebruik gelijk aan
    setregid(-1, ggid).
 
    Als het echte groep ID is veranderd of het geldende ID wordt gezet naar
    een waarde niet gelijk aan het vorige echte groep ID dan wordt het
    bewaarde groep ID gezet naar het nieuwe geldende groep ID.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} Het huidige proces is niet de super-
        gebruiker en veranderingen anders dan (i) omruilen van
        het geldende groep ID met het echte groep ID of (ii)
        zetten van de ene waarde naar die van de andere of (iii)
        zetten van het geldende ID naar de waarde van het
        bewaarde groep ID, werd opgegeven.
    BSD 4.3 (de setregid functie aanroep verscheen voor het eerst in
    4.2BSD).
 

ZIE

    getgid(2) {krijg gid}, setgid(2) {zet gid}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de
    originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: setregid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $