Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    setsid - maakt een sessie en zet het proces groep ID
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    pid_t setsid(void);
 

BESCHRIJVING

    setsid() maakt een nieuwe sessie als het aanroepende proces niet een
    proces groep leider is. Het aanroepende proces is de leider van de
    nieuwe sessie, de proces groep leider van de nieuwe proces groep, en
    heeft geen controlerende tty. Het proces groep ID en sessie ID van het
    aanroepende proces worden naar de PID van het aanroepende proces gezet.
    Het aanroepende proces zal het enige proces zijn in deze nieuwe proces
    groep en in deze nieuwe sessie.
    Het sessie ID van het aanroepende proces.
 

FOUTEN

    Bij falen wordt -1 teruggegeven. De enige fout die kan gebeuren is
    EPERM. Het wordt teruggegeven wanneer het proces groep ID van enig pro‐
    ces hetzelfde is al de PID van het aanroepende proces. Dus, in het bij‐
    zonder, setsid faalt als het aanroepende proces al een proces groep
    leider is.
 

OPMERKINGEN

    Een proces groep leider is een proces met proces groep ID gelijk aan
    zijn PID. Om er zeker van te zijn dat setsid zal slagen, fork en exit,
    en laat het kind een setsid() doen.
    POSIX, SVr4.
 

ZIE

    setpgid(2) {zet proces gid}, setpgrp(2) {zet proces groep}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: setsid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $