Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    sigreturn - keer terug van een signaal behandelaar en maak het stapel-
    kader {"stack frame"} schoon.
 

OVERZICHT

    int sigreturn(unsigned long __unused);
 

BESCHRIJVING

    Wanneer de Linux kernel een stapel kader voor een signaal behandelaar
    maakt, wordt een aanroep naar sigreturn ingelast in het stapel kader
    zodat de signaal behandelaar sigreturn zal aanroepen bij terugkeren.
    Deze ingevoegde aanroep naar sigreturn schoont de stapel op zodat het
    proces kan herstarten van waar het werd onderbroken door het signaal.
    sigreturn keert nooit terug.
 

WAARSCHUWING

    De sigreturn aanroep wordt gebruikt door de kernel om signaal behande‐
    laars te verwerkelijken. Het zou nooit direct aangeroepen moeten wor‐
    den. Nog erger, het precieze gebruik van het __unused argument ver‐
    schilt afhankelijk van de architectuur.
    sigreturn is eigen aan Linux en zou niet gebruikt moeten worden in pro‐
    gramma’s die overdraagbaar bedoeld zijn.
 

BESTANDEN

    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
    /usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S
    kill(2) {vermoord}, signal(2) {signaal}, signal(7) {signaal}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: sigreturn.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $