Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    socketcall - socket systeem aanroepen
 

OVERZICHT

    int socketcall(int aanroep, unsigned long *args);
 

BESCHRIJVING

    socketcall is het algemeen kernel ingangspunt voor de socket systeem
    aanroepen. aanroep bepaald welke socket functie te activeren.  args
    wijst naar een blok dat de daadwerkelijke argumenten bevat, welke
    doorgegeven worden aan de passende aanroep.
 
    Gebruiker programma’s zouden de passende functies met hun gebruikelijke
    namen aan moeten roepen. Alleen standaard-bibliotheek-verwerkelijkers
    en kernel hakkers hebben kennis van socketcall nodig.
    Deze aanroep is eigen aan Linux, en zou niet gebruikt moeten worden in
    programma’s die draagbaar bedoeld zijn.
    accept(2) {aannemen}, bind(2) {vastbinden}, connect(2) {verbind}, get   
    peername(2) {krijg ’gelijke’ naam}, getsockname(2) {krijg socket naam},
    getsockopt(2) {krijg socket keuzes}, listen(2) {luister}, recv(2) {ont‐
    vang}, recvfrom(2) {ontvang van}, send(2) {zend}, sendto(2) {zend
    naar},  setsockopt(2) {zet socket keuzes}, shutdown(2) {zet af},
    socket(2), socketpair(2) {socket paar}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: socketcall.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $