Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    stime - zet tijd
 

OVERZICHT

    #include <time.h>
 
    int stime(time_t *t);
 

BESCHRIJVING

    stime zet het idee van tijd en datum van het systeem. Tijd, verwezen
    naar door t, wordt gemeten in seconden vanaf 00:00:00 GMT Januari 1,
    1970. stime() mag alleen door de super gebruiker uitgevoerd worden.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} De aanroeper is niet de super-gebruiker.
    SVr4, SVID, X/OPEN
 

ZIE

    date(1) {datum}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: stime.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $