Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    symlink - maak een nieuwe naam voor een bestand
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int symlink(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
 

BESCHRIJVING

    symlink maakt een symbolische koppeling genaamd nieuwpad die het karak‐
    ter-string oudpad bevat.
 
    Symbolische koppelingen worden geïnterpreteerd tijdens draaien {"run-
    time"}, alsof de inhoud van de koppeling vervangen werd naar de pad die
    gevolgd werd om een bestand of directorie te vinden.
 
    Symbolische koppelingen kunnen .. weg onderdelen bevatten, die (als
    gebruikt bij het begin van de koppeling) wijzen naar de ouder directo‐
    ries van dat waarin de koppeling verblijft.
 
    Een symbolische koppeling (ook bekend als zachte koppeling) mag wijzen
    naar een bestaand bestand of naar een niet bestaande; het laatste geval
    is bekend als een loshangende koppeling.
 
    De toestemmingen van een symbolische koppeling zijn onbelangrijk; het
    eigendom wordt genegeerd bij het volgen van de koppeling, maar wordt
    getest als verwijderen of hernoemen van de koppeling wordt gevraagd en
    als de koppeling in een directorie is met het sticky bit gezet.
 
    Als nieuwpad bestaat zal het niet overschreven worden.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} Het bestandsysteem dat nieuwpad bevat, ondersteund
        het maken van symbolische koppelingen niet.
 
    EFAULT {fout}  oudpad  of nieuwpad wijzen buiten uw toegankelijk
        geheugen.
 
    EACCES {toegang} Schrijf toegang in de directorie die nieuwpad bevat
        wordt niet toegestaan voor het geldende uid van het proces, of
        een van de directories in nieuwpad liet zoek (voer-uit) toestem‐
        ming niet toe.
 
    ENAMETOOLONG
        {naam te lang} oudpad of nieuwpad was te lang.
 
    ENOENT {geen ingang} Een directorie deel in nieuwpad bestaat niet of is
        een loshangende symbolische koppeling, of oudpad is het lege
        string.
 
    ENOTDIR
        {geen dir} Een deel gebruikt als een dir in nieuwpad is in feite
        geen dir.
 
    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteemgeheugen voorhan‐
        den.
 
    EROFS {alleen-lezen bs.} nieuwpad is op een alleen-lezen bestandsys‐
        teem.
 
    EEXIST {bestaat} nieuwpad bestaat al.
 
    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
        het "oplossen" van nieuwpad.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat heeft geen
        ruimte voor een nieuwe dir ingang.
 
    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op.
 

OPMERKINGEN

    oudpad Wordt niet gecontroleerd.
 
    Schrappen van de naam waar de symbolische koppeling naar wijst zal
    daadwerkelijk het bestand schrappen (tenzij het ook nog andere harde
    koppelingen heeft.) Als dit gedrag ongewenst is, gebruik link.
    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3.  SVr4 beschrijft extra fouttoestanden
    EDQUOT en ENOSYS. Zie open(2) meerdere bestanden met dezelfde naam, en
    NFS.
    readlink(2) {lees koppeling}, link(2) {koppelen}, unlink(2) {maak los},
    rename(2) {hernoem}, open(2) {openen}, lstat(2) {koppeling status},
    ln(1) {koppelen}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: symlink.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $