Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    sysinfo - geeft informatie over totale systeem statistieken
 

OVERZICHT

    #include <sys/sysinfo.h>
 
    int sysinfo(struct sysinfo *inlicht);
 

BESCHRIJVING

    sysinfo geeft informatie in de volgende structuur:
 
        struct sysinfo {
          long uptime;       /* {omhoog tijd} Seconden sinds
          *             * opstarten {"boot"} */
          unsigned long loads[3];  /* {belastingen} 1, 5, en 15
          *             * minuten belasting gemiddelde */
          unsigned long totalram;  /* {totale werkgeheugen} Totale
          *             * bruikbare werkgeheugen grootte
          *             */
          unsigned long freeram;  /* {vrije werkgeh.} Beschikbare
          *             * geheugen grootte */
          unsigned long sharedram; /* {gedeeld werkgeh.} Hoeveelheid
          *             * gedeeld geheugen */
          unsigned long bufferram; /* {buffer werkgeh.} Geheugen
          *             * gebruikt door buffers */
          unsigned long totalswap; /* {totaal swap} Totaal swap
          *             * ruimte maat */
          unsigned long freeswap;  /* {vrij swap} swap ruimte
          *             * nog steeds beschikbaar */
          unsigned short procs;   /* {processen} Aantal huidige
          *             * processen */
          char _f[22];       /* {_ vul} Vult structuur aan tot
          *             * 64 bytes */
        };
 
    sysinfo levert een simpele manier om totale systeem statistieken te
    krijgen. Dit is overdraagbaarder dan het lezen van /dev/kmem. Voor een
    voorbeeld van zijn gebruik, zie intro(2)
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EFAULT {fout} pointer naar struct sys info is ongeldig
    Deze functie is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in pro‐
    gramma’s die draagbaar bedoeld zijn.
 
    De Linux kernel heeft een sysinfo systeem aanroep sinds 0.98.pl6.
    Linux libc bevat een sysinfo() routine sinds 5.3.5, en glibc heeft een
    sinds 1.90.
    proc(5) {proces pseudo bestandsysteem}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: sysinfo.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $