Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    time - krijg de tijd in seconden
 

OVERZICHT

    #include <time.h>
 
    time_t time(time_t *t);
 

BESCHRIJVING

    time geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1,
    1970), gemeten in seconden.
 
    Als t ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in
    het geheugen waarnaar gewezen wordt door t.
    Bij success wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch
    teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t)-1) teruggegeven en errno wordt
    naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EFAULT t wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 

OPMERKINGEN

    POSIX.1 bepaald seconden sinds het Epoch als een waarde die geïnterpre‐
    teerd moet worden als het aantal seconden tussen een bepaalde tijd en
    het Epoch, volgens een formule voor de omzetting: gelijk aan die van
    GMT, tot aan een omzetting op de naïeve basis dat schrikkel seconden
    genegeerd worden en alle jaren deelbaar door 4 schrikkeljaren zijn.
    Deze waarde is ongelijk aan het feitelijke aantal seconden tussen de
    tijd en het Epoch door schrikkel-seconden en omdat van klokken niet
    geëist wordt dat ze een standaard volgen. De bedoeling is dat de uitleg
    van: de secondes sinds het Epoch -waardes, gelijkblijvend is. zie
    POSIX.1 Annex B 2.2.2 voor verdere redevoeringen.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    Onder BSD 4.3 is deze aanroep verouderd; gettimeofday(2) moet nu
    gebruikt worden. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.
 

ZIE

    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: time.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $