Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    umask - zet bestand maken masker.
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
 
    mode_t umask(mode_t masker);
 

BESCHRIJVING

    umask zet het gebruikers masker "umask" naar mask & 0777.
 
    De "umask" wordt gebruikt door open(2) om de eerste bestand toestemmin‐
    gen voor een nieuw gemaakt bestand te zetten.  Nauwkeuriger: toestem‐
    mingen in het umask worden uit gezet in het toestand {eng: mode} argu‐
    ment van open(2) (dus, de algemene standaard waarde van 022 resulteert
    in dat nieuwe bestanden gemaakt worden met toestemmingen 0666 & ~022 =
    0644 = rw-r--r-- in het gewoonlijke geval waar de toestand gegeven werd
    als 0666, bijvoorbeeld)
    Deze systeem aanroep lukt altijd en de vorige waarde van het masker
    wordt teruggegeven.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
 

ZIE

    creat(2) {maak}, open(2) {openen}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: umask.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $