Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    uselib - kies gedeelde bibliotheek
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int uselib(const char *bibliotheek);
 

BESCHRIJVING

    uselib kiest het gedeelde binaire bibliotheek bestand dat gebruikt zal
    worden door het aanroepende proces.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    In aanvulling op alle fout-codes die worden teruggegeven door open(2)
    en mmap(2), kan het volgende ook teruggegeven worden:
 
    ENOEXEC
        {niet uitvoeren} Het bestand opgegeven door bibliotheek is niet
        uitvoerbaar, of heeft het goede magische nummer niet.
 
    EACCES {toegang} De bibliotheek opgegeven door bibliotheek is niet
        leesbaar.
    uselib() is Linux eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in pro‐
    gramma’s die bedoeld zijn om overdraagbaar te zijn.
    ar(1) {archief}, gcc(1) {gnu C compiler}, ld(1) {verbindt}, ldd(1) {ld
    afhankelijk}, mmap(2) {geheugen in-kaart-brengen}, open(2) {open},
    ld.so(8) {laad bibliotheek}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: uselib.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $