Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    ustat - krijg bestand systeem statistieken
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
 
    int ustat(dev_t appar, struct ustat * ubuf);
 

BESCHRIJVING

    ustat geeft informatie over een gemount bestand systeem. appar Is een
    apparaat nummer, een apparaat identificerend  dat  het  gemounte
    bestandsysteem bevat.  ubuf Is een pointer naar een "ustat" structuur
    die de volgende leden bevat:
 
        daddr_t f_tfree;        /* Totale vrije blokken */
        ino_t  f_tinode;        /* Aantal vrije inodes */
        char  f_fname[6];       /* Bestandsyst naam */
        char  f_fpack[6];       /* Bestandsyst "pack" naam */
 
    De laatste twee velden, f_fname en f_fpack zijn niet verwezijnlijkt en
    zullen altijd gevuld worden met null karakters.
    Bij success wordt nul teruggegeven en de ustat structuur verwezen naar
    door ubuf zal ingevuld worden. Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno
    wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    EINVAL {ongeldig} appar wijst niet naar een apparaat dat een mount
        bestandsysteem bevat.
 
    EFAULT {fout} ubuf wijst buiten uw toegankelijke adres ruimte.
 
    ENOSYS {geen systeem} Het gemounte bestandsysteem aangehaald door appar
        ondersteund de handeling niet, of een versie van Linux voor
        1.3.16.
 

OPMERKINGEN

    ustat werd alleen verschaft voor overdraagbaarheid. Alle nieuwe pro‐
    gramma’s zouden in plaats daarvan statfs(2) moeten gebruiken.
    SVr4.  SVr4 beschrijft extra fouttoestanden ENOLINK, ECOMM, en EINTR
    maar heeft de ENOSYS toestand niet.
 

ZIE

    statfs(2) {statistieken bestandsysteem}, stat(2) {staat (bestand)}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: ustat.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $