Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    utime, utimes - verander toegang en/of verander tijden van een "inode"
 

OVERZICHT

    #include <sys/types.h>
    #include <utime.h>
 
    int utime(const char *bestandnaam, struct utimbuf *buf);
 
    #include <sys/time.h>
 
    int utimes(char *bestandnaam, struct timeval *tvp);
 

BESCHRIJVING

    utime veranderd de toegangs- en verander- tijden van een "inode",
    opgegeven in bestandnaam naar de actime en modtime velden van buf
    respectievelijk. Als buf NULL is, dan worden de toegangs- en verander-
    tijden van het bestand naar de huidige tijd gezet. De utimbuf structuur
    is:
        struct utimbuf {
            time_t actime; /* toegangs tijd */
            time_t modtime; /* verander tijd */
        };
    In de Linux DLL 4.4.1 bibliotheken is utimes gewoon een wikkel {eng:
    wrapper} voor utime: tvp[0].tv_sec is actime, en tvp[1].tv_sec is mod‐
    time. De timeval structuur is:
 
        struct timeval {
            long  tv_sec;     /* seconden */
            long  tv_usec;    /* microseconden */
        };
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt passend gezet.
 

FOUTEN

    Andere fouten kunnen optreden.
 
    EACCES {toegang} toestemming om een bestand te  schrijven  wordt
        geweigerd.
 
    ENOENT {geen ingang} bestandnaam bestaat niet.
    utime: SVr4, SVID, POSIX. SVr4 beschrijft extra fouttoestanden EFAULT,
    EINTR, ELOOP, EMULTIHOP, ENAMETOOLONG, ENOLINK, ENOTDIR, ENOLINK, ENOT‐
    DIR, EPERM, EROFS.
    utimes: BSD 4.3
 

ZIE

    stat(2) {status}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: utime.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $