Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    vhangup - hang de huidige tty virtueel op
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    int vhangup(void);
 

BESCHRIJVING

    vhangup simuleert een ophangen van het huidige terminal. Deze aanroep
    verzorgd voor andere gebruikers dat ze een “clean” tty bij inloggen
    hebben.
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno passend gezet.
 

FOUTEN

    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker.
    Deze aanroep is Linux-eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in pro‐
    gramma’s die overdraagbaar bedoeld zijn.
    init(8) {wijdt in}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: vhangup.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $