Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    vm86, vm86old - ga schijnbare 8086 toestand in
 

OVERZICHT

    #include <sys/vm86.h>
 
    int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct * v86);
 
    int vm86old(struct vm86_struct * info);
 

BESCHRIJVING

    De systeem aanroep vm86 werd geïntroduceerd in Linux 0.97p2. In Linux
    2.1.15 en 2.0.28 werd het hernoemd tot vm86old, en een nieuwe vm86 werd
    geïntroduceerd. De bepaling van ‘struct vm86_struct’ werd veranderd in
    1.1.8 en 1.1.9.
 
    Deze aanroepen veroorzaken dat het proces VM86 toestand binnentreedt,
    en wordt gebruikt door dosemu (dos(1)).
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    errno wordt naar behoren gezet.
 

FOUTEN

    (voor vm86old)
 
    EPERM {toestemming} Bewaarde kernel stapel {"stack"} bestaat. (Dit is
        een kernel gezondheids test; de bewaarde stapel zou alleen
        moeten bestaan binnen de vm86 toestand zelf.)
    Deze aanroep is eigen aan Linux op Intel processors, en zou niet
    gebruikt moeten worden in programma’s die overdraagbaar bedoeld zijn.
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: vm86.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $