Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    write - schrijf naar een bestandindicator
 

OVERZICHT

    #include <unistd.h>
 
    ssize_t write(int bi, const void *buf, size_t tel);
 

BESCHRIJVING

    write() Schrijft tot tel bytes naar het bestand waar bi naar wijst, van
    de buffer die begint op buf. POSIX Eist dat een read(2) die bewijsbaar
    na een write() plaatsvindt de nieuwe gegevens oplevert. Merk op dat
    niet alle bestandsystemen voldoen aan POSIX.
    Bij success wordt het aantal geschreven bytes teruggegeven (nul betek‐
    end niks werd geschreven). Bij falen wordt -1 teruggegeven en errno
    wordt naar behoren gezet. Als tel nul is en de bestandindicator wijst
    naar een normaal bestand dan wordt 0 teruggegeven zonder verdere gevol‐
    gen te veroorzaken. Voor een speciaal bestand zijn de resultaten niet
    overdraagbaar {eng: portable}.
 

FOUTEN

    EBADF {slecht bestand} bi Is geen geldige bestandindicator, of is niet
        open voor schrijven.
 
    EINVAL {ongeldig} bi Wijst naar iets dat ongeschikt is om naar te
        schrijven.
 
    EFAULT {fout} buf Ligt buiten door u toegankelijke adres ruimte.
 
    EPIPE {pijp} bi Is verbonden met een pijp of socket waarvan de lees-
        uitgang gesloten is. Wanneer dit gebeurd ontvangt het schri‐
        jvende proces een SIGPIPE signaal; als het proces dat signaal
        afvangt, blokkeert of negeert dan wordt EPIPE teruggegeven.
 
    EAGAIN {opnieuw} Niet-blokkerende In/Uit werd gekozen met O_NONBLOCK
        {niet blokkeren}, maar er was geen ruimte in de pijp of socket
        verbonden met bi om de gegevens direct weg te schrijven.
 
    EINTR {onderbroken} De aanroep werd onderbroken door een signaal voor‐
        dat gegevens werden geschreven.
 
    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat waar bi naar
        wijst heeft geen ruimte voor de gegevens.
 
    EIO  {in/uit} Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de inode
        veranderd werd.
 
    Andere fouten kunnen optreden afhankelijk van dat wat verbonden is met
    bi.
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD.  SVr4 beschrijft extra fouttoes‐
    tanden EDEADLK, EFBIG, ENOLCK, ENOLNK, ENOSR, ENXIO, EPIPE, en ERANGE.
    Onder SVr4 mag een write onderbroken worden en EINTR teruggeven op elk
    moment, niet alleen vlak voordat gegevens worden geschreven.
 

ZIE

    open(2) {openen}, read(2) {lees}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2)
    {sluiten}, lseek(2) {zoek}, select(2)  {kies},  ioctl(2)  {in/uit
    manipuleer}, fsync(2) {harmonizeer}, fwrite(3) {schrijf}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.
 
    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: write.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $