Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    SDL_CDPlayTracks- Speelt de opgegeven CD track(s) af
 

SYNOPSIS

    #include "SDL.h"
 
    int SDL_CDPlayTracks(SDL_CD *cdrom, int start_track, int start_frame,
    int ntracks, int nframes));
 

BESCHRIJVING

    SDL_CDPlayTracks speelt de opgegeven CD af, beginnend bij track
    start_track tot na ntracks tracks.
 
    start_frame is het frame waarbij, vanaf het begin van de start_track,
    begonnen moet worden. nframes is het frame waarbij, vanaf het begin
    van de laatste track (start_track+ntracks), het afspelen moet stoppen.
 
    SDL_CDPlayTracks zou alleen aangeroepen mogen worden nadat SDL_CDSta   
    tus, om spoorinformatie over de CD te verkrijgen, aangeroepen werd.
 
        NB:
 
        Gegevenssporen worden genegeerd.
    Retourneert een 0 of -1 als er een fout optreed.
 

VOORBEELDEN

    /* aannemend dat de cdrom hiervoor geopend werd */
    /* Speel de gehele CD */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 0, 0, 0, 0);
 
    /* Speel de eerste track */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 0, 0, 1, 0);
 
    /* Speel de eerste 15 seconden van de 2e track */
    if(CD_INDRIVE(SDL_CDStatus(cdrom)))
     SDL_CDPlayTracks(cdrom, 1, 0, 0, CD_FPS*15);
    SDL_CDPlay, SDL_CDStatus, SDL_CD
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets <myckel‐
    habets@netscape.net>  voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.