Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    SDL_CDtrack- CD Spoor Informatie Structuur
    typedef struct{
     Uint8 id;
     Uint8 type;
     Uint32 lengte;
     Uint32 startpunt;
    } SDL_CDtrack;
    id         Spoor nummer (0-99)
 
    type        SDL_AUDIO_TRACK of SDL_DATA_TRACK
 
    lengte       Lengte, in frames, van dit spoor
 
    startpunt      Frame startpunt, om het begin van dit spoor aan te
              geven
 

BESCHRIJVING

    SDL_CDtrack slaat gegevens over elk spoor op een CD op, de velden
    zouden van zelfsprekend moeten zijn. Het is een deel van de SDL_CD
    structuur.
 
        NB:
 
        Frames kunnen naar standaard tijden omgezet worden.  Er zijn
        CD_FPS     frames     per     seconde,     dus
        SDL_CDtrack.length/CD_FPS=lengte_in_seconden.
    SDL_CD
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets <myckel‐
    habets@netscape.net>  voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Jan 2003.