Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    SDL_Quit- SDL afsluiten
 

SYNOPSIS

    #include "SDL.h"
 
    void SDL_Quit(void);
 

BESCHRIJVING

    SDL_Quit sluit alle SDL subsystemen af en bevrijdt de bronnen die
    daaraan toegewezen waren. Dit moet altijd aangeroepen worden voordat u
    afsluit. Om het makkelijk te houden kan u SDL_Quit als uw atexit aan‐
    roep als volgt instellen:
 
    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO);
    atexit(SDL_Quit);
    .
    .
 
        NB:
 
        Hoewel gebruik van atexit goed werkt voor kleine programma’s,
        zouden meer gevordererde gebruikers SDL moeten afsluiten met hun
        eigen opruimcode. Tevens, gebruik van atexit in een bibliotheek
        is een zekere manier om dynamisch geladen code te laten crashen.
    SDL_QuitSubsystem, SDL_Init
 

VERTALING

    Deze Nederlandstalige vertaling is gemaakt door Myckel Habets <myckel‐
    habets@netscape.net>  voor  het  manpages-nl  project  <manpages-
    nl@nl.linux.org>. Dec 2002.