Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc - invoer van karakters en
    strings {karaktersnoeren}
 

OVERZICHT

    #include <stdio.h>
 
    int fgetc(FILE *stroom);
    char *fgets(char *buf, int grootte, FILE *stroom);
    int getc(FILE *stroom);
    int getchar(void);
    char *gets(char *buf);
    int ungetc(int kar, FILE *stroom);
 

BESCHRIJVING

    fgetc() Leest het volgende karakter van stroom en geeft het terug als
    een unsigned char naar een int gecast, of EOF bij einde van bestand of
    een fout.
 
    getc() Is gelijk aan fgetc() behalve dat het geïmplementeerd kan zijn
    als een macro die stroom meer dan één keer onderzoekt.
 
    getchar() is gelijk aan getc(stdin).
 
    gets() leest een regel van stdin in de buffer verwezen naar door buf
    tot óf een afsluitende nieuweregel óf EOF, wat vervangen wordt door een
       \0   .  Geen test op buffer-overloop wordt uitgevoerd (zie BUGS onder).
 
    fgets() leest maximaal één minder dan grootte karakters van stroom in,
    en bewaart ze in de buffer verwezen naar door buf. Lezen stopt na een
    EOF of een nieuweregel. Als een nieuweregel gelezen wordt, wordt het
    bewaard in de buffer. Een   \0   wordt opgeslagen direct achter het laat‐
    ste gelezen karakter in de buffer.
 
    ungetc() drukt kar terug in stroom, gecast naar een unsigned char, waar
    het beschikbaar wordt voor volgende lees operaties. Teruggedrukte
    karakters zullen in omgekeerde volgorde gelezen worden; echter één
    terug-drukking wordt maar gegarandeerd.
 
    Aanroepen naar de hier beschreven de functies kunnen vermengd worden
    met elkaar, en met aanroepen naar andere invoer functies van de stdio
    bibliotheek voor dezelfde invoerstroom.
    fgetc(), getc() En getchar() geven het gelezen karakter terug als een
    unsigned char gecast naar een int, of EOF bij einde van bestand of een
    fout.
 
    gets() en fgets() geven buf bij slagen, of ‘NULL’ bij een fout en wan‐
    neer einde van bestand optreedt terwijl geen karakters gelezen werden.
 
    ungetc() geeft kar bij slagen, of EOF bij een fout.
    ANSI - C, POSIX.1
 

BUGS

    Gebruik nooit gets().  Omdat het onmogelijk is om erachter te komen
    -zonder de gegevens van te voren te kennen- hoeveel karakters gets()
    zal gaan lezen, en omdat gets() doorgaat met opslaan van karakters na
    het einde van de buffer, is het extreem gevaarlijk bij gebruik. Het is
    gebruikt om computer beveiliging te breken. Gebruik fgets() inplaats
    hiervan.
 
    Het wordt niet aangeraden om aanroepen naar invoer functies van de
    stdio bibliotheek met laag-niveau aanroepen naar read(2) te mengen voor
    de bestandindicator die bij de invoerstroom hoort; de resultaten zullen
    onbepaald zijn, en zeer waarschijnlijk niet wat u wilt.
    read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fopen(3) {openen}, fread(3) {lees},
    scanf(3) {inlezen}, puts(3) {plaatsen}, fseek(3) {zoek}, ferror(3)
    {fout}
 

VERTALING

    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.  Alles wat tussen
    ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: gets.3,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $