Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    sources.list - pakketten hulpbronnen lijst voor APT
 

BESCHRIJVING

    De pakketten hulpbronnen lijst wordt gebruikt om archieven te vinden
    van het pakketten distributie systeem dat in gebruik is op het systeem.
    Momenteel beschrijft deze handleiding alleen het verpakkingssysteem wat
    gebruikt wordt door het Debian GNU/Linux systeem.
 
    De bronnen lijst is zo opgezet dat het elke hoeveelheid actieve bronnen
    en verschillende bron-media ondersteunt. Het bestand geeft één bron per
    regel, met de meest gewenste bron eerst. De vorm voor elke regel is:
    type uri args. Het eerste woord, type, bepaald de vorm voor args. uri
    Is een ‘Universal Resource Identifier’ (URI) {nl: Universele Hulpbron‐
    nen Identificeerder}, wat een super-set is van de meer specifieke en
    beter bekende ‘Universal Resource Locator’, of URL.
    Het deb type beschrijft een typisch twee-niveau Debian archief, dis‐
    tributie/component. Typisch is distributie één van stable, unstable, of
    frozen, terwijl component één van main, contrib, non-free, of non-
    us is.  Het deb-src type beschrijft een debian distributie’s broncode
    in dezelfde vorm als het deb type. Een deb-src regel wordt vereist om
    bron indexen te pakken. De vorm voor een sources.list ingang die de
    deb en deb-src types gebruikt is:
 
    deb uri distributie [component1] [component2] [...]
 
    De URI voor het deb type moet de basis van de Debian distributie
    opgeven, waarmee APT de benodigde informatie kan vinden. distributie
    Kan een exact pad opgeven, het moet daarvoor eindigen op een slash (/)
    en de componenten moeten weggelaten worden. Dit is handig als alleen
    een bepaalde sub-sectie van het in de URI opgegeven archief van belang
    is. Als distributie geen exact pad opgeeft moet tenminste één component
    aanwezig zijn.
 
    distributie Mag ook de variabele $(ARCH) bevatten, die expandeert tot
    de Debian architectuur (i386, m68k, powerpc, ...) in gebruik op het
    systeem. Dit laat toe om architectuur-onafhankelijke sources.list
    bestanden te gebruiken. In het algemeen is dit alleen interessant bij
    het opgeven van een exact pad, APT zal anders automatisch een URI
    genereren met de huidige architectuur.
 
    Als een sub-set van alle beschikbare distributies of componenten op een
    locatie gewenst is, kan het noodzakelijk zijn om meerdere regels voor
    dezelfde URI te hebben, omdat maar één distributie opgegeven kan worden
    per regel.
 
    APT Zal de URI lijst sorteren nadat het intern een complete set heeft
    gegenereerd, en het zal meerdere verwijzingen naar dezelfde Internet
    machine samennemen, zodat het niet inefficiënt een FTP verbinding tot
    stand brengt, sluit, iets anders gaat doen, om dan de verbinding
    opnieuw te maken naar dezelfde machine. Deze eigenschap is bruikbaar
    voor toegang tot druk bezochte FTP locaties met limieten op het aantal
    gelijktijdige anonieme {anonymous} gebruikers. APT Maakt ook gelijkti‐
    jdig verbindingen naar verschillende machines om effectief om te gaan
    met locaties met weinig bandbreedte.
 
    Het is belangrijk om de lijst bronnen in volgorde van voorkeur op te
    geven, met de meest gewenste eerst. Typisch zal dit resulteren in een
    sorteren op snelheid van de snelste tot langzaamste. (CD-ROM gevolgd
    door machines op een locaal netwerk, gevolgd door Internet machines op
    afstand bijvoorbeeld).
 
    Enkele voorbeelden:
 
    deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
 
    deb http://http.us.debian.org/debian dists/stable-updates
    De huidige herkende URI types zijn cdrom, file, http, en ftp.
 
    file  {bestand} De bestand methode laat toe dat een willekeurige
        directorie op het bestandsysteem een archief is. Dit is bruik‐
        baar voor NFS mountingen, en locale kopieen van archieven.
 
    cdrom De cdrom methode laat toe dat APT een locale CDROM gebruikt met
        media-wisselen. Gebruik het apt-cdrom(8) programma om cdrom
        ingangen in sources.list te zetten.
 
    http  De http methode geeft een HTTP server op voor het archief. Als
        een  omgevingsvariabele  $http_proxy  gezet is in de vorm
        http://server:poort/, dan wordt de proxy server opgegeven in
        $http_proxy gebruikt. Gebruikers van ‘authenticated HTTP/1.1
        proxies’   kunnen   een   string   in   de   vorm
        http://user:pass@server:port/ gebruiken. Merk op dat dit een
        onveilige vorm van ‘authentication’ is.
 
    ftp  De ftp methode geeft een FTP server op voor het archief. APT’s
        FTP gedrag is zeer configureerbaar; voor meer informatie zie de
        apt.conf(5) handleiding. Merk op dat een ftp proxy opgegeven kan
        worden met de ftp_proxy omgevingsvariabele. Het is mogelijk een
        http proxy (http proxy servers begrijpen vaak ftp url’s) met
        deze methode, en ALLEEN met deze methode, op te geven. ftp
        Proxies die in het configuratie bestand opgegeven http gebruiken
        worden genegeerd.
 
    copy  De copy methode is gelijk aan de file methode, behalve dat
        pakketten worden gekopieerd naar de buffer directorie inplaats
        van direct te worden gebruikt op hun locatie. Dit is handig voor
        mensen die zip disks gebruiken om bestanden te distribueren met
        APT.
 

VOORBEELDEN

    Gebruikt het archief locaal bewaard (of NFS gemount) op /home/jan‐
    neke/debian voor stable/main, stable/contrib, en stable/non-free.
        "deb file:/home/janneke/debian stable main contrib non-free"
 
    Als boven, behalve dat dit de onstabiele (ontwikkelings-) distributie
    gebruik.
        "deb file:/home/janneke/debian unstable main contrib non-free"
 
    Bron regel voor het bovenstaande
        "deb-src file:/home/janneke/debian unstable main contrib non-
        free"
 
    Gebruikt HTTP voor toegang tot het archief op archive.debian.org, en
    gebruikt alleen het hamm/main gebied.
        "deb http://archive.debian.org/debian-archive hamm main"
 
    Gebruikt FTP voor toegang tot het archief op ftp.debian.org, onder de
    debian directorie, en gebruikt alleen het stable/contrib gebied.
        "deb ftp://ftp.debian.org/debian stable contrib"
 
    Gebruikt FTP voor toegang tot het archief op ftp.debian.org, onder de
    debian directorie, en gebruikt alleen het unstable/contrib gebied. Als
    deze regel voorkomt samen met het vorige voorbeeld in sources.list, dan
    wordt één enkele FTP sessie gebruikt voor beide hulpbronnen regels.
        "deb ftp://ftp.debian.org/debian unstable contrib"
 
    Gebruikt HTTP voor toegang tot het archief op nonus.debian.org, onder
    de debian-non-US directorie.
        "deb http://nonus.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
        contrib non-free"
 
    Gebruikt HTTP voor toegang tot het archief op nonus.debian.org, onder
    de debian-non-US directorie, en gebruikt alleen bestanden gevonden
    onder unstable/binary-i386 op i386 machines, unstable/binary-m68k op
    m68k, en zo verder voor andere ondersteunde architecturen. [Merk op dat
    dit voorbeeld alleen illustreert hoe de substitutie variabele werkt,
    non-us is niet langer op deze manier gestructureerd]
        "deb    http://ftp.de.debian.org/debian-non-US    unsta‐
        ble/binary-$(ARCH)/"
    apt-cache (8), apt.conf (5)
 

BUGS

    Zie http://bugs.debian.org/apt. Als u een bug in apt-get wenst te rap‐
    porteren, zie alstublieft /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of de
    reportbug(1) opdracht.
 

AUTEUR

    apt-get werd geschreven door het APT team <apt@packages.debian.org>.
 

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Deze handleiding van apt 0.3.19 werd
    vertaald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: sources.list.5,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $