Provided by: manpages-nl_20051127-4_all
 

NAAM

    Heroes - een spel zoals Nibbles of Tron, maar beter
 

OVERZICHT

    heroes [OPTIES]...
 

BESCHRIJVING

    Heroes is een spel zoals de "Tron" en "Nibbles" spelen van yore maar
    heeft vele grafische verbeteringen en nieuwe spel onderdelen.
 
    Verplichte argumenten voor lange opties zijn ook verplicht voor korte
    opties.
 
  Algemene opties
    -v, --version
        {--versie} geef het versie nummer
 
    -h, --help
        {--hulp} geef deze hulp
 
    -q, --quiet
        {--stil} druk geen waarschuwingen af
 
    -Q, --really-quiet
        {--echt-stil} druk zelfs geen foutmeldingen af
 
    -v, --verbose=KANALEN
        {--praatgraag=}  zet  debugging  kanalen  aan of uit (zie
        --list=debug voor beschikbare kanalen)
 
    -l, --list=WOORD
        {--lijst=} Toon wat interne informatie; WOORD kan zijn: ’debug’,
        ’resources’ {nl: hulpbronnen}, ’sound-drivers’ of ’sound-tracks’
 
  Geluid opties:
    -d, --driver=N[,OPTIES]
        {--driver=} gebruik de Nde driver voor geluid uitvoer (0:automa‐
        tisch detecteren) (zie --list=sound-drivers voor beschikbare
        Nnen)
 
    -S, --no-sound
        {--geen-geluid} zet geluid uit
 
    -X, --no-sfx
        {--geen-geluideff.} zet geluidseffecten uit
 
    -m, --mono
        {--mono} niet-stereo uitvoer
 
    -8, --8bits
        {--8bits} 8bits geluiduitvoer
 
    -i, --high-quality
        {--hoge-kwaliteit} hoge kwaliteitsmixer
 
  Weergave opties
    -G, --gfx-options=OPTIES
        {--grafische-opties=} geef OPTIES door aan de weergave driver
 
    -F, --full-screen
        {--volledig-scherm} volledige scherm modus
 
    -2, --double
        {--dubbel} maak weergave twee keer groter
 
    -3, --triple
        {--driedubbel} maak weergave drie keer groter
 
    -4, --quadruple
        {--vierdubbel} maak weergave vier keer groter
 
    -e, --even-lines
        {--even-lijnen} toon alleen even-lijnen
 
  Diverse opties:
    --cpu-off
        {--cve-uit} zet computer tegenstanders uit
 
    --default-scores
        {--standaard-scores} herstel standaard scores bestand
 
    --default-options
        {--standaard-opties} herstel standaard opties bestand
 
    --default-saves
        {--standaard-bewaard} herstel standaard bewaard bestand
 
    -s, --swap-sides
        {--wissel-kanten} wissel van kant in twee-speler modus
 
    --no-double-fx
        {--geen-dubbele-eff.} zet projectie van draai-inzoemen en golven
        uit
 
    -g, --go
        {--ga} sla de intro over
 
    -J, --no-joystick
        {--geen-joystick} zet joystick behandeling uit
 
    Deze opties kunnen gezet worden in uw ~/.heroes/heroesrc bestand (dat
    wordt gelezen voordat de andere opdrachtregel opties worden verwerkt)
    met een regel zoals de volgende:
 
        Options: -gs -d3,buffer=11,count=4
 
    Bezoek http://heroes.sourceforge.net/ voor nieuws, documentatie, en
    bijwerkingen.
    Raporteer bugs aan <heroes-bugs@lists.sourceforge.net>.
 
    Copyright 1997, 1998, 2000  Alexandre Duret-Lutz, Romuald Genevois,
    Alexandre Liverneaux en Philippe Meisburger.
 
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopiëer voorwaarden. Er is
    GEEN garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN
    BEPAALD DOEL.
    De volledige documentatie voor Heroes wordt bijgehouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info  en  Heroes  programmas  correct  zijn
    geïnstalleerd op uw locatie, dan zou de opdracht
 
        info Heroes
 
    u toegang moeten geven tot de volledige handleiding.
 

VERTALING

    Alles wat tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Deze handleiding van heroes 0.8c is ver‐
    taald door JHBoersema. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
 
    $Id: heroes.6,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $