Provided by: wesnoth-core_1.4.7-4_i386 bug
 

NAAM

    wesnoth - Strijd om Wesnoth, een turn-based strategie spel
 

OVERZICHT

    wesnoth [OPTIES] [PATH_TO_DATA]
 

OMSCHRIJVING

    Strijd om Wesnoth is een turn-based strategie spel.
 
    Versla alle vijandelijke leiders met een goed uitgekozen troepenmacht,
    beheer ondertussen goud en dorpen. Alle eenheden hebben hun eigen
    krachten en zwaktes; om te winnen, ontwikkel hun krachten en ontneem je
    tegenstanders de kans om het zelfde te doen. Terwijl eenheden ervaring
    opdoen ontwikkelen ze nieuwe mogelijkheden en worden ze krachtiger.
    Speel in je eigen taal en test je kwaliteiten tegen slimme computerte-
    genstanders of voeg je bij Wesnoth haar grote gemeenschap van online
    spelers. Maak je eigen eenheden, scenarios en deel ze met anderen.
 

OPTIES

    --bpp nummer
        stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld --bpp 32
 
    --compress invoerbestand uitvoerbestand
        comprimeert een in tekst WML opgeslagen spel (invoerbestand)
        naar een binair WML formaat (uitvoerbestand).
 
    -d, --debug
        toont extra debug informatie en maakt meer bestuurmodeopties
        tijdens  het  spel  mogelijk  (bekijk  de  webpagina  op
        http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode  voor meer informatie
        hierover).
 
    --decompress invoerbestand uitvoerbestand
        pakt een bestand (invoerbestand) van een binair WML fromaat naar
        een tekst WML formaat (uitvoerbestand).
 
    -f, --fullscreen
        start het spel in volledig scherm.
 
    --fps toont in de hoek van het scherm het aantal frames per seconde
        waarmee het spel momenteel draait.
 
    --gunzip invoerbestand.gz
        pakt een gzip formaat bestand uit en bewaart het zonder de .gz
        extensie. De invoerbestand.gz zal verwijderd worden.
 
    --gzip invoerbestand
        comprimeert een bestand in gzip formaat, bewaart het als invo-
        erbestand.gz en verwijdert invoerbestand
 
    -h, --help
        toont een samenvatting van command line opties en sluit af.
 
    --load opgeslagen spel
        laad het bewaarde bestand vanuit de standaard save game map.
 
    --log-niveau=domein1,domein2,...
        stelt het meldingsniveau van de logdomeinen in. all kan gebruikt
        worden om alle logdomeinen te kiezen. Beschikbare niveaus zijn
        error,warning, info, debug. De standaard is error.
 
    --logdomeinen
        Dumpt een lijst met alle logdomeinen en sluit af.
 
    --max-fps
        het aantal beelden per seconde dat het spel kan tonen, de waarde
        moet tussen 1 en 1000 zijn, standaard is 50
 
    --multiplayer
        start een multiplayer spel. Er zijn meer opties die samen met
        --multiplayer gebruikt kunnen worden zoals hieronder beschreven.
 
    --nocache
        schakelt het afvangen van speldata uit.
 
    --nosound
        draait het spel zonder effecten en muziek.
 
    --path toont het pad van de speldata map en sluit af.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        bepaalt de beeldresolutie. Bijvoorbeeld: -r 800x600
 
    -t, --test
        draait het spel in een klein test scenario.
 
    -v, --version
        toont het versienummer en sluit af.
 
    -w, --windowed
        start het spel in een venster.
 
    --no-delay
        start het spel zonder enige vertraging voor grafische snelheid-
        stesten. Dit is automatisch ingeschakeld bij --nogui.
 
    --nogui
        draait het spel zonder GUI. Dient voor --multiplayer geplaatst
        om het gewenste effect te hebben.
 
    --exit-at-end
        sluit af als het scenario afgelopen is, zonder overwinning/ver-
        lies scherm te tonen waarbij de gebruiker op ok dient te
        drukken.
    De zijde specifieke meerspeleropties zijn gemarkeerd met nummer. nummer
    dient vervangen te worden door een zijdenummer. Meestal is dit 1 of 2
    maar het hangt af van het aantal mogelijke spelers in het gekozen sce-
    nario.
 
    --algorithmnummer=waarde
        kiest een niet-standaard algoritme om te gebruiken door de KI
        bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waarden: idle_ai en sam-
        ple_ai.
 
    --controllernummer=waarde
        selecteert de bestuurder voor deze zijde. Beschikbare waarden:
        human en ai.
 
    --era=waarde
        gebruik deze optie om in het geselecteerde tijdperk te spelen in
        plaats van in Default. Het tijdperk wordt gekozen door een id.
        deze zijn beschreven in data/multiplayer.cfg.
 
    --parmnummer=naam:waarde
        stelt aanvullende parameters in voor deze zijde. Deze parameter
        hangt af van de opties gebruikt bij --controller en --algorithm.
        Het is enkel nuttig voor mensen die hun eigen KI ontwerpen. (nog
        niet volledig gedocumenteerd)
 
    --scenario=waarde
        selecteert een meerspelerscenario. Het standaard scenario is
        multiplayer_The_Freelands.
 
    --sidenummer=waarde
        selecteert een factie uit het geselecteerde tijdperk voor deze
        partij. De factie wordt gekozen op basis van een id. Facties
        worden beschreven in het data/multiplayer.cfg bestand.
 
    --turns=waarde
        stelt het aantal zetten voor het gekozen scenario in. De stan-
        daard is 50.
 
    Voorbeeld om je eigen KI tegen de standaard KI te testen zonder de GUI
    te starten.
        wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
        --algorithm2=python_ai
        --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py
 

AUTEUR

    Geschreven door David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Bewerkt door Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    en Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de
    GPL versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar
    komt ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie
    van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)