Provided by: wesnoth-editor_1.4.7-4_i386 bug
 

NAAM

    wesnoth_editor - Strijd om Wesnoth map editor
 

OVERZICHT

    wesnoth_editor [OPTIES] [MAP]
 

OMSCHRIJVING

    Battle for Wesnoth map editor.
 

OPTIES

    --bpp nummer
        stelt BitsPerPixel waarde in. Bijvoorbeeld --bpp 32
 
    --datadir
        selecteert de te gebruiken data map.
 
    -f, --fullscreen
        draait de editor in volledig scherm.
 
    -h, --help
        veklaart de opties voor command line.
 
    --log-niveau=domein1,domein2,...
        stelt het meldingsniveau van de logdomeinen in. all kan gebruikt
        worden om alle logdomeinen te kiezen. Beschikbare niveaus zijn
        error,warning, info, debug. De standaard is error.
 
    --logdomeinen
        Dumpt een lijst met alle logdomeinen en sluit af.
 
    --path toont het pad van de speldata map en sluit af.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        bepaalt de beeldresolutie. Bijvoorbeeld: -r 800x600
 
    -v, --version
        toont versienummer en sluit af.
 
    -w, --windowed
        draait de editor in venster.
 

AUTEUR

    Geschreven door David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Bewerkt  door  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>  en  ott
    <ott@gaon.net>.
    Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven door Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de
    GPL versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar
    komt ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie
    van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
    wesnoth(6), wesnothd(6)