Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug

NAAM

    wesnothd - Strijd om Wesnoth multiplayer netwerk daemon

OVERZICHT

    wesnothd [-dv] [-c pad] [-p poort] [-t nummer] [-T nummer]
    wesnothd -V

OMSCHRIJVING

    Manages   Battle   for   Wesnoth   multiplayer  games.  See
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the
    server accepts via the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

OPTIES

    -c pad, --config pad
       vertelt wesnothd waar het configuratiebestand te vinden is. Lees
       de sectie SERVER CONFIG hieronder voor de syntax. Je kan de
       configuratie herladen door SIGHUP naar het server proces te
       sturen

    -d, --daemon
       draait wesntohd als een daemon.

    -h, --help
       veklaart de opties voor command line.

    --log-niveau=domein1,domein2,...
       stelt het meldingsniveau van de logdomeinen in. all kiest alle
       logdomeinen. Beschikbare niveaus: error, warning, info,debug.
       Standaard wordt het error niveau gebruikt en het info niveau
       voor het server domein.

    -p poort, --port poort
       verbind de server met de opgegeven poort. Als er geen poort is
       opgegeven zal poort 15000 gebruikt worden.

    -t nummer, --threads nummer
       stelt het maximaal aantal wachtende threads voor netwerk I/O in
       op n (Standaard: 5, max: 30).

    -T nummer, --max-threads nummer
       stelt het maximaal aantal threads in dat gemaakt kan worden. Als
       het op 0 gezet is, is er geen limiet (Standaard: 0).

    -V, --version
       toont het versie nummer en sluit af.

    -v, --verbose
       schakelt debug logging aan.

SERVER CONFIGURATIE

  De algemene syntax is:
    [element]

       sleutel="waarde"

       sleutel="waarde,waarde,..."

    [/element]

  Globale sleutels:
    ban_save_file
       Full or relative path to a (gzip compressed) file that the
       server can read and write. Bans will be saved to this file and
       read again on server start.

    connections_allowed
       Het aantal toegestane verbindingen van hetzelfde IP. 0 betekent
       oneindig. (standaard: 5)

    disallow_names
       Namen die niet geaccepteerd worden door de sever. ‘*’ en ‘?’ als
       jokertekens zijn toegestaan. Bekijk glob(7) voor meer details.
       Standaard waarden (gebruikt wanneer niet gespecificeerd) zijn:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as
       /query ... from wesnoth).  If not specified defaults to the
       compile-time     specified     path     (default:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Het  aantal toegestane berichten in berichten_tijdsperiode.
       (standaard: 4)

    berichten_tijdsperiode
       De tijdsperiode (in seconden) waarin een berichtenoverstroming
       gedetecteerd wordt (standaard: 10 seconden)

    motd  Bericht van de dag.

    passwd Het wachtwoord om admin rechten te krijgen. Meestal begint het
       met ‘admin ’.

    restart_command
       The command that the server uses to start a new server process
       via the ‘restart’ command. (Can only be issued via the fifo.)

    versions_accepted
       Een comma gescheiden lijst van versies die door de server
       geaccepteerd dient te worden. ‘*’ en ‘?’ zijn als jokertekens
       toegestaan. (standaard bij de bijbehorende versie van Wesnoth)
       Voorbeeld: versions_accepted="*" accepteerd elke versie.

  Globale elementen:
    [redirect] Een element om een server aan te wijzen om bepaalde client
    versies naar te verwijzen.

       host  Het adres van de te verwijzen server.

       port  De te verbinden poort.

       version
           Een comma gescheiden lijst van te verwijzen versies.
           Gedraagt zich hetzelfde als versions_accepted wat betreft
           jokertekens.

    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time
    lengths.

       name  The name used to reference the ban time.

       time  The  time  length  definition.  The  format  is:
           %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h
           (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a
           number. If no time modifier is given minutes (m) are
           assumed.  Example: time="1D12h30m" results in a ban time
           of 1 day, 12 hours and 30 minutes.

    [proxy] A tag to tell the server to act as a proxy and forward the
    connected client’s requests to the specified server. Accepts the same
    keys as [redirect].

AUTEUR

    Geschreven door David White <davidnwhite@verizon.net>.  Bewerkt door
    Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> en Soliton
    <soliton.de@gmail.com>. Deze handleiding was oorspronkelijk geschreven
    door Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Bezoek de officiele website: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dit Programma is vrije software; deze software is gelicenceerd onder de
    GPL versie 2, zoals door de Free Software Foundation gepubliceerd, maar
    komt ZONDER EENDER WELKE GARANTIE zelfs zonder de impliciete garantie
    van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEKIJK OOK

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)