Provided by: vim-gui-common_7.2.079-1ubuntu5_all bug

NAZWA

    vimdiff - edytuj dwie lub trzy wersje pliku w Vimie i zobacz różnice

SYNOPSIS

    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]

    gvimdiff

OPIS

    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (lub trzema plikami), każdy z nich we
    własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone.  Jest to
    dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej
    wersji pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

    Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI  (jeśli
    dostępne).

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podświetlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst dobrze się
    przeglądało.
    Opcja  'foldmethod'  zostanie  ustawiona  na "diff", dzięki temu
    niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
    łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.

OPCJE

    Pionowy podział jest użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji
    "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

    Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE

    vim(1)

AUTOR

    Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy
    wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.

                 2001 Mar 30            VIMDIFF(1)