Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    fd - urządzenie stacji dyskietek

KONFIGURACJA

    Napędy dyskietek są urządzeniami blokowymi o numerze głównym 2.
    Zazwyczaj ich właścicielem jest root.floppy (tzn. użytkownik root,
    grupa  floppy)  i mają prawa dostępu 0660 (kontrola dostępu za
    pośrednictwem przynależności do grupy) lub 0666 (swobodny dostęp dla
    każdego). Numery poboczne symbolizują typ urządzenia, numer napędu i
    numer kontrolera. Dla każdego typu urządzenia (tj. kombinacji gęstości
    i liczby ścieżek) istnieje podstawowy numer poboczny. Do tego numeru
    podstawowego dodaje się numer napędu na kontrolerze i 128 jeśli napęd
    jest podłączony do drugiego kontrolera. W podanych dalej tablicach
    urządzeń n reprezentuje numer napędu.

    Uwaga: Jeśli używa się formatów z większą ilością ścieżek, niż ta,
    którą jest w stanie obsłużyć napęd, można spowodować jego fizyczne
    uszkodzenie. Jednorazowa próba, czy napęd obsługuje więcej niż zwykłe
    40/80 ścieżek nie powinna go uszkodzić, ale nie ma na to gwarancji.
    Lepiej nie tworzyć plików urządzeń dla tych formatów, aby zapewnić, że
    nikt ich nie użyje.

    Niezależne od napędu pliki urządzeń, które automatycznie wykrywają
    format i pojemność dyskietki:

    Nazwa  Podst. nr pob.
    -----------------------
    fdn   0

    Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o podwójnej gęstości:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Głow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnd360   360K   40   9    2    4

    Pliki urządzeń napędu 5.25 cala o wysokiej gęstości:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Głow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnh360   360K   40   9    2    20
    fdnh410   410K   41   10   2    48
    fdnh420   420K   42   10   2    64
    fdnh720   720K   80   9    2    24
    fdnh880   880K   80   11   2    80
    fdnh1200   1200K   80   15   2    8
    fdnh1440   1440K   80   18   2    40
    fdnh1476   1476K   82   18   2    56
    fdnh1494   1494K   83   18   2    72
    fdnh1600   1600K   80   20   2    92

    Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o podwójnej gęstości:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Głow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnD360   360K   80   9    1    12
    fdnD720   720K   80   9    2    16
    fdnD800   800K   80   10   2    120

    fdnD1040   1040K   80   13   2    84
    fdnD1120   1120K   80   14   2    88

    Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o wysokiej gęstości:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Głow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnH360   360K   40   9    2    12
    fdnH720   720K   80   9    2    16
    fdnH820   820K   82   10   2    52
    fdnH830   830K   83   10   2    68
    fdnH1440   1440K   80   18   2    28
    fdnH1600   1600K   80   20   2    124
    fdnH1680   1680K   80   21   2    44
    fdnH1722   1722K   82   21   2    60
    fdnH1743   1743K   83   21   2    76
    fdnH1760   1760K   80   22   2    96
    fdnH1840   1840K   80   23   2    116
    fdnH1920   1920K   80   24   2    100

    Pliki urządzeń napędu 3.5 cala o gęstości extra:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Głow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnE2880   2880K   80   36   2    32
    fdnCompaQ  2880K   80   36   2    36
    fdnE3200   3200K   80   40   2    104
    fdnE3520   3520K   80   44   2    108
    fdnE3840   3840K   80   48   2    112

OPIS

    Pliki specjalne fd  udostępniają  dyskietki  w  trybie  surowym.
    Następujące odwołania ioctl(2) obsługiwane są przez urządzenia fd:

    FDCLRPRM
       usuwa informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji).

    FDSETPRM
       ustawia informacje o nośniku. Informacje te giną wraz ze zmianą
       dyskietki.

    FDDEFPRM
       ustawia informacje o nośniku (geometrii dyskietki w stacji).
       Informacje  te nie giną po zmianie dyskietki. Oznacza to
       wyłączenie automatycznego rozpoznawania nośnika w razie jego
       zmiany.  Aby włączyć autodetekcję z powrotem, należy użyć
       FDCLRPRM.

    FDGETDRVTYP
       zwraca typ napędu (parametr nazwy). Dla formatów, które działają
       w różnych typach napędów, FDGETDRVTYP zwraca nazwę, która
       odpowiada najstarszemu typowi napędu obsługującemu ten format.

    FDFLUSH
       dezaktualizuje bufory cache dla danego napędu.

    FDSETMAXERRS
       ustawia progi błędów dla ich zgłaszania, anulowania operacji,
       rekalibracji, resetowania i odczytu sektor po sektorze.

    FDSETMAXERRS
       zwraca bieżące progi błędów.

    FDGETDRVTYP
       zwraca wewnętrzną nazwę napędu.

    FDWERRORCLR
       czyści statystyki błędów zapisu.

    FDWERRORGET
       odczytuje statystyki błędów zapisu. Należą do nich: całkowita
       liczba błędów zapisu, położenie i dysk, na którym wystąpił
       pierwszy błąd zapisu oraz położenie i dysk, na którym wystąpił
       ostatni błąd zapisu. Dyski identyfikowane są przez generowany
       numer, zwiększany po każdej (niemal) zmianie dyskietki.

    FDTWADDLE
       Wyłącza  silnik napędu na kilka mikrosekund. Może to być
       niezbędne dla uzyskania dostępu do dyskietki, której sektory są
       zbyt blisko siebie.

    FDSETDRVPRM
       ustawia różne parametry napędu.

    FDGETDRVPRM
       odczytuje te parametry.

    FDGETDRVSTAT
       zwraca  buforowany  stan  napędu  (dyskietka  zmieniona,
       zabezpieczenie przed zapisem, itd.)

    FDPOLLDRVSTAT
       odpytuje napęd i zwraca jego stan.

    FDGETFDCSTAT
       zwraca stan kontrolera napędu dyskietek.

    FDRESET
       resetuje kontroler napędu dyskietek w konkretnych warunkach.

    FDRAWCMD
       wysyła surowe polecenie do kontrolera napędu.

    Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zajrzyj również do plików
    nagłówkowych <linux/fd.h> i <linux/fdreg.h>, jak również do strony man
    dla floppycontrol.

UWAGI

    Różne formaty pozwalają na zapis i odczyt wielu typów dysków. Jednakże,
    jeśli dyskietka jest sformatowana ze zbyt małym odstępem między
    sektorami, wydajność może spaść nawet do poziomu, w którym napęd będzie
    potrzebował kilku sekund na odczytanie całej ścieżki. Aby tego uniknąć,
    należy używać formatów z przeplotem. Niemożliwy jest odczyt dyskietek
    sformatowanych  przy użyciu GCR (group code recording - grupowe
    nagrywanie kodu), stosowanego w komputerach Apple II i Macintosh
    (dyskietki 800k). Nie działa również odczyt z dyskietek z twardymi
    sektorami (jedna przerwa  na  sektor,  przerwa  indeksowa  nieco
    przesunięcia).  Było  to  powszechne  na  starych 8-mio calowych
    dyskietkach.

PLIKI

    /dev/fd*

AUTORZY

    Alain Knaff (Alain.Knaff@imag.fr), David Niemi (niemidc@clark.net),
    Bill Broadhurst (bbroad@netcom.com).

TŁUMACZ

    Paweł Olszewski (alder@amg.net.pl).

ZOBACZ TAKŻE

    floppycontrol(1),  mknod(1), chown(1), getfdprm(1), superformat(1),
    mount(8), setfdprm(8)