Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    full - urządzenie zawsze pełne

OPIS

    Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.

    Zapis do urządzenia /dev/full kończy się niepowodzeniem - zwraca błąd
    ENOSPC. Można tego użyć do przetestowania programu pod kątem obsługi
    błędów spowodowanych brakiem miejsca na dysku.

    Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.

    Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się
    pomyślnie.

KONFIGURACJA

    Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za
    pomocą następujących poleceń:

        mknod -m 666 /dev/full c 1 7
        chown root:root /dev/full

PLIKI

    /dev/full

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), null(4), zero(4)