Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

OPIS

    mem jest plikiem urządzenia znakowego, który jest obrazem całej pamięci
    głównej komputera. Może być używany na przykład do badania (a nawet
    poprawiania) systemu.

    Adresy bajtów w mem interpretuje się jako fizyczne adresy pamięci.
    Odwołania do nie istniejących miejsc w pamięci spowodują, że będą
    zwracane błędy.

    Badanie i poprawianie pamięci przy ustawionych bitach tylko-odczyt lub
    tylko-zapis najprawdopodobniej doprowadzi do niespodziewanych wyników.

    Tworzy się go najczęściej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
       chown root:kmem /dev/mem

    Plik kmem jest tym samym, co mem, z tym wyjątkiem, że zamiast pamięci
    fizycznej udostępniana jest wirtualna pamięć jądra.

    Tworzy się go najczęściej poleceniami:

       mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
       chown root:kmem /dev/kmem

    Plik port jest zbliżony do  mem,  ale  udostępniane  są  porty
    wejścia/wyjścia.

    Tworzy się go najczęściej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/port c 1 4
       chown root:mem /dev/port

PLIKI

    /dev/mem
    /dev/kmem
    /dev/port

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), ioperm(2)