Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ram - urządzenie pseudodysku

OPIS[6~

    ram jest urządzeniem blokowym umożliwiającym dostęp do urządzenia
    pseudodysku w trybie surowym.

    Tworzy się je najczęściej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/ram b 1 1
       chown root:disk /dev/ram

PLIKI

    /dev/ram

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), mount(8)