Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

    ttyS[0-3] są urządzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.

    Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # adres bazowy 0x3f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # adres bazowy 0x2f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # adres bazowy 0x3e8
       mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # adres bazowy 0x2e8
       chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

    /dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), getty(1), tty(4), setserial(8)