Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    null, zero - czarna dziura

OPIS

    Dane zapisywane do plików specjalnych null lub zero przepadają.

    Odczyt z pliku specjalnego null zawsze zwraca znak końca pliku, podczas
    gdy odczyt z pliku zero zawsze zwraca znaki \0.

    null i zero tworzone są zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 666 /dev/null c 1 3
       mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
       chown root:mem /dev/null /dev/zero

UWAGI

    Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich
    użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

PLIKI

    /dev/null
    /dev/zero

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), mknod(1)