Provided by: potool_0.10-1_i386 bug

NAZWA

    change-po-charset - zmienia atrybut charset w nagłówku content-type w
    pliku po gettext

SKŁADNIA

    change-po-charset <charset> PLIK1 [ PLIK2 ...]

OPIS

    change-po-charset to prosty skrypt w Perlu, który czyta podane pliki, i
    wypisuje je na standardowym wyjściu, dokonując tylko następującej
    modyfikacji. W pierwszym wpisie msgstr jaki napotka, zmienia wartość
    atrybutu "charset" w nagłówku Content-Type na taką, jak pierwszy
    parametr z jakim został uruchomiony.

    Uwaga: skrypt nie zmienia samego kodowania znaków w treści plików. Jest
    on używany przez potooledit(1) w celu poprawienia nagłówka Content-Type
    po zmianie kodowania pliku przy pomocy iconv(1).

PATRZ TAKŻE

    potooledit(1), iconv(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

    change-po-charset  został  napisany  przez  Marcina  Owsianego
    <porridge@debian.org>.

                24 września 2007      CHANGE-PO-CHARSET(1)