Provided by: man2html_1.6f-3_i386 bug

NUME

    man2html - formateazĂŁ o paginĂŁ de manual ĂŽn html

SUMAR

    man2html [opĂžuni] [fiÂşier]

DESCRIERE

    man2html converteÂşte o paginĂŁ de manual aÂşa cum se gĂŁseÂşte ĂŽn
    fiier (sau intrarea standard (stdin), ĂŽn caz cĂŁ argumentul fiÂşier
    lipseÂşte, sau argumentul "-" este folosit) din stilul man nroff ĂŽn
    html, Âşi tipĂŁreÂşte rezultatul la ieÂşirea standard  (stdout).
    SuportĂŁ tbl dar nu Âştie de eqn. Starea de ieÂşire este 0. DacĂŁ
    ceva merge eronat, o paginĂŁ de eroare este tipĂŁritĂŁ la ieÂşirea
    standard (stdout).

    Poate fi folosit ca un utilitar de sine stĂŁtĂŁtor, dar este ĂŽn
    principal conceput ca un auxiliar, pentru a permite utilizatorilor sĂŁ
    navigheze prin paginile de manual folosind un navigator html ca
    lynx(1), xmosaic(1) sau netscape(1).

    Partea principalĂŁ a man2html este motorul troff-to-html scris de
    Richard  Verhoeven  (rcb5@win.tue.nl).  AdaugĂŁ  legĂŁturi pentru
    urmĂŁtoarele construcĂžii:

    foo(3x)      "http://localhost/cgi-bin/man/man2html?3x+foo"
    method://Âşir   "method://Âşir"
    www.nume.gazdĂŁ  "http://www.nume.gazdĂŁ"
    ftp.nume.gazdĂŁ  "ftp://ftp.nume.gazdĂŁ"
    nume@gazdĂŁ    "mailto:nume@gazdĂŁ"
    <string.h>    "file:/usr/include/string.h"

    (Primele din acestea pot fi modificate cu opĂžiuni - vezi mai jos.)
    Nici o verificare nu este fĂŁcutĂŁ - legĂŁturile generate nu trebuie
    sĂŁ existe. De asemenea, este generat un cuprins cu legĂŁturi interne
    spre diverse secÞiuni, astfel Încât este mai uºor pentru cineva sã
    se descurce ĂŽn paginile mari de manual ca bash(1).

OPĂIUNI

    Când se citeºte de la intrarea standard, nu este Întotdeauna clar
    cum sĂŁ se facĂŁ expansiunea .so. OpĂžiunea -D permite unui script sĂŁ
    defineascĂŁ directorul de lucru.

    -D cale
       EliminĂŁ ultimele douĂŁ pĂŁrĂži din cale, Âşi face un chdir(dir)
       ĂŽnainte de a ĂŽncepe conversia.

    OpĂžiunea -E permite generarea uÂşoarĂŁ a mesajelor de eroare dintr-un
    script cgi.

    -E Âşir
       Produce o paginã de eroare conÞinând mesajul de eroare dat.

    Forma generalã a unei legãturi generate pentru o referinÞã la o
    paginĂŁ de manual este

       <metodĂŁ:cale_cgi><cale_man2html><separator><paginĂŁ_man>

    cu o formĂŁ implicitĂŁ ca mai sus. PĂŁrĂžile acestei legĂŁturi sunt
    configurate folosind diverse opĂžiuni.

    -h   ConfigureazĂŁ metodĂŁ:cele_cgi ca http://localhost. AceastĂŁ
       opĂžiune este implicitĂŁ.

    -H gazd[.domeniu][:port]
       ConfigureazĂŁ metodĂŁ:cale_cgi ca http://gazd.domeniu:port.

    -l   ConfigureazĂŁ metodĂŁ:cale_cgi ca lynxcgi:/home/httpd.

    -L dir ConfigureazĂŁ metodĂŁ:cale_cgi ca lynxcgi:dir.

    -M cale_man2html
       ConfigureazĂŁ cale_man2html care va fi folositĂŁ. Implicit ea
       este /cgi-bin/man/man2html.

    -p   ConfigureazĂŁ separatorul ca '/'.

    -q   ConfigureazĂŁ separatorul ca '?'. AceastĂŁ  opĂžiune  este
       implicitĂŁ.

    Pe o maÂşinĂŁ care nu ruleazĂŁ httpd, se poate folosi lynx pentru a
    naviga prin paginile de manual, folosind metoda lynxcgi. Când un demon
    http ruleazĂŁ, lynx, sau orice alt navigator, poate fi folosit pentru a
    naviga prin paginile de manual, folosind metoda http. OpĂžiunea -l
    (pentru  `lynxcgi')  selecteazĂŁ comportamentul precedent. Cu ea,
    cale_cgi este /home/httpd.

    Ăn general, un script cgi poate fi apelat prin

       <cale_la_script>/<mai_multĂŁ_cale>?<cerere>

    Âşi variabilele de mediu PATH_INFO Âşi QUERY_STRING vor fi configurate
    ca <mai_multĂŁ_cale> Âşi respectiv <cere>. Din moment ce lynxcgi nu
    trateazĂŁ partea PATH_INFO, generĂŁm legĂŁturi cu `?' drept separator
    ĂŽn mod implicit. OpĂžiunea -p (de la eng. `path' (cale)) selecteazĂŁ
    '/' ca separator, ĂŽn timp ce opĂžiunea -q (de la eng. `query'(cerere))
    selecteazĂŁ '?' ca separator.

    OpĂžiunea -H gazd va specifica gazda care va fi folositĂŁ (ĂŽn loc de
    localhost). Un script cgi ar putea folosi

       man2html -H $SERVER_NAME

    dacĂŁ variabila SERVER_NAME este configuratĂŁ. Aceasta ar permite
    maÂşinii sĂŁ se comporte ca un server Âşi sĂŁ exporte pagini de manual.

ERORI

    Sunt multe euristici. Rezultatul nu va fi ĂŽntotdeauna perfect. Metoda
    lynxcgi nu va funcĂžiona dacĂŁ lynx a fost compilat fĂŁrĂŁ a selecta
    suport pentru ea. Ar putea fi probleme de securitate.

VEZI ÂŞI

    lynx(1), man(1)

                1 Ianuarie 1998          man2html(1)