Provided by: wmaker_0.92.0-7ubuntu10_i386 bug

MENO

    geticonset - extrahuje aktuálnu sadu ikon Window Makera

SYNTAX

    geticonset [voby] [sbor]

POPIS

    geticonset načíta doménu WMWindowAttributes a zapíše sadu nájdených
    ikon buď na štandardný výstup alebo do sboru.

VOĽBY

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
       Toto je súbor, ktorý sa zapíše.

POZRI TIEŽ

    seticons(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 January 1999          geticonset(1x)