Provided by: wmaker_0.92.0-7ubuntu10_i386 bug

MENO

    wmaker - manažér okien pre X11 so vzhľadom NEXTSTEP

SYNTAX

    wmaker [-voby]

POPIS

    Window Maker je manažér okien pre X11 so vzhľadom NEXTSTEP. Snaží sa
    napodobniť vzhľad NeXT ako je to len možné, ale v prípade potreby tento
    trend nedodržuje.

VOĽBY

    --no-cpp
       zakázať preprocessing konfiguračných súborov

    --no-dock
       neotvárať Dok aplikácií

    --no-clip
       neotvárať Spinku pracovných plôch

    -display host:display.screen
       použiť daný display. Na strojoch s viacerými obrazovkami bude
       Window Maker automaticky spravovať všetky obrazovky. Ak chcete,
       aby Window Maker spravoval len špecifickú obrazovku, musíte
       zadať číslo obrazovky pomocou argumentu príkazového riadku
       -display.  Napríklad, ak chcete, aby Window Maker spravoval len
       obrazovku 1, spustite ho takto: wmaker -display :0.1

    --version
       vypíše verziu a ukončí sa

    --visual-id
       určenie čísla obrazového režimu. Viď xdpyinfo(1x) pre zoznam
       obrazových režimov dostupných na vašom display-i.

    --help vypíše krátky pomocný text

SÚBORY

    ~/GNUstep/Defaults/WindowMaker
       všeobecné nastavenia Window Makera.

    ~/GNUstep/Defaults/WMState
       informácie o Doku a Spinke. NEeditujte za behu Window Makeru.
       Bude prepísaný.

    ~/GNUstep/Defaults/WMRootMenu
       Obsahuje meno súboru, z ktorého sa má načítať hlavné menu alebo
       menu samotné vo formáte proplist.

    ~/GNUstep/Defaults/WMWindowAttributes
       Atribúty pre rôzne triedy a inštancie aplikácií. Použite editor
       nastavení (ťahajte pravé tlačítko na hornej lište aplikácie,
       zvoľte Nastavenia) namiesto priameho editovania tohto súboru. Je
       len málo nastavení, ktoré nie sú dostupné z editora nastavení.

    /usr/share/WindowMaker/Defaults/
       Všetky spomenuté súbory sa NAČÍTAJÚ odtiaľto ak sa nepodarí
       nájsť ich, okrem WMState, ktorý sa odtiaľto SKOPÍRUJE. Nezáleží
       na tom, odkiaľ sú načítané, ak je potrebné zapísať zmenu
       konfigurácie späť do týchto súborov, zapíšu sa do užívateľských
       súborov.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart
       Tento skript sa automaticky vykoná pri štarte Window Makera.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/exitscript
       Tento skript sa automaticky vykoná bezprostredne pred ukončením
       Window Makera. Poznámka: Ak potrebujete spustiť z tohto skriptu
       niečo, čo vyžaduje spustený X server, nepoužívajte na ukončenie
       Window Makera príkaz SHUTDOWN z hlavného menu. Inak sa môže
       stať, že X server sa ukončí skôr než sa vykoná skript.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/
       Súbor menu, ktorého názov je vo WMRootMenu, sa hľadá tu...

    /etc/X11/WindowMaker/
       a tu, v tomto poradí, pokiaľ nie je názov absolútna cesta.

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Pixmaps/
       Tu hľadá Window Maker obrázky

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds/
       Tu hľadá Window Maker pozadia

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles/
       Tu hľadá Window Maker súbory so štýlmi (nie celkom... vyzerá to
       tak, ale aj tak musíte zadať úplnú cestu. Je to len vyhradené
       miesto, aby boli veci pekne usporiadané)

    ~/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/
       Tu hľadá Window Maker súbory s témami (viď vyššie)

    /usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
       Obrázky spoločné pre celý systém sa nachádzajú tu...

    /usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
       a tu.

    /usr/share/WindowMaker/Styles/
       Štýly spoločné pre celý systém sa nachádzajú tu

    /usr/share/WindowMaker/Themes/
       Teraz to skús sám... ;-)

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

    GNUSTEP_LOCAL_ROOT
       špecifikuje umiestnenie systémového lokálneho GNUstep adresára
       (toto je užitočné v prípade, že umiestnenie adresára spoločného
       pre celý systém je v skutočnosti spoločné pre celú sieť). Ak je
       táto premenná prázdna, použije sa GNUSTEP_SYSTEM_ROOT.

    GNUSTEP_SYSTEM_ROOT
       špecifikuje umiestnenie systémového GNUstep adresára. Ak je táto
       premenná prázdna, jej implicitná hodnota je /etc/GNUstep

POZRI TIEŽ

    The Window Maker User Guide

    The Window Maker FAQ

    X(1x),  wdwrite(1x),  wxcopy(1x),  geticonset(1x),  seticons(1x),
    wmaker(1x), wxpaste(1x), getstyle(1x), setstyle(1x), wmsetbg(1x)

AUTOR

    Autormi Window Makera sú Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>,
    Dan Pascu <dan@windowmaker.org> s pomocou mnohých ľudí z celého
    Internetu.

    Túto   manuálovú   stránku  napísal  Marcelo  E.  Magallon,
    <mmagallo@debian.org>.

                 August 1998         Window Maker(1x)