Provided by: wesnoth-editor_1.4.7-4_i386 bug
 

NAMN

    wesnoth_editor - Kampen om Wesnoths karteditor
 

SYNOPSIS

    wesnoth_editor [FLAGGOR] [KARTA]
 

BESKRIVNING

    Kampen om Wesnoths karteditor.
 

FLAGGOR

    --bpp nummer
        anger antalet bitar per pixel. Exempel: --bpp 32
 
    --datadir
        anger vilken datamapp som skall anv?ndas.
 
    -f, --fullscreen
        k?r editorn i helsk?rm.
 
    -h, --help
        visar en sammanfattning av m?jliga kommandoradsflaggor.
 
    --log-niv?=dom?n1,dom?n2,...
        anger allvarlighetsgraden f?r loggdom?nerna. F?r att se allt kan
        all anv?ndas. M?jliga niv?er: error, warning, info,debug. Stan-
        dardniv?: error.
 
    --logdomains
        visar en lista ?ver loggningsdom?nerna.
 
    --path visar namnet p? speldatamappen.
 
    -r XxY, --resolution XxY
        anger sk?rmuppl?sningen. Exempel: -r 800x600
 
    -v, --version
        visar versionen.
 
    -w, --windowed
        k?r editorn i f?nsterl?ge.
 

F?RFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redigerad  av  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>  och  ott
    <ott@gaon.net>.
    Denna  manualsida  skrevs  ursprungligen  av  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Bes?k den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/
 

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta ?r fri mjukvara; denna mjukvara ?r licensierad under GPL version
    2, s?som publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges;
    inte ens f?r S?LJBARHET eller L?MPLIGHET F?R ETT VISST SYFTE.
    wesnoth(6), wesnothd(6)