Provided by: dpkg_1.14.24ubuntu1_i386 bug

NAMN

    cleanup-info - städa upp oredan som en felaktig install-info kan ha
    skapat

SYNOPS

    cleanup-info [flaggor] [--] [katalog]

BESKRIVNING

    cleanup-info är ett Perlskript som försöker städa upp den oreda en
    felaktig install-info(8) kan ha skapat. Den samlar alla sektioner med
    samma rubrik till en och samma. Den försöker vara smart vad gäller
    stora och små bokstäver och avslutande kolontecken/blanksteg.
    Annat som städas upp är att tomma sektioner tas bort och att blanka
    rader (endast i posterna) trycks ihop.

    Ordningen mellan sektionerna bevaras (den först upptäckta sektionen
    gäller). Ordningen mellan posterna i en sektion bevaras.

    Var extremt försiktigt när du använder det här verktyget - det kanske
    inte är 100 % säkert. cleanup-info försöker vara försiktigt med din
    info-katalogfil, men bara fram tills att det skriver till den. Du bör
    säkerhetskopiera filen innan du använder skriptet.

FLAGGOR

    --unsafe
       Ställer in ytterligare några antagligen användbara flaggor.
       Varning: flaggar "--unsafe" kan skriva sönder en annars korrekt
       fil!

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    /usr/info/dir eller <katalog>/dir
       Info-katalogfilen.  Låsfilen  heter  detsamma, med ändelsen
       ".lock".

PROGRAMFEL

    Antagligen flera.

SE ÄVEN

    install-info(8), info(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1996 Kim-Minh Kaplan

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.