Provided by: dpkg_1.14.24ubuntu1_i386 bug

NAMN

    install-info - skapa eller uppdatera post i en info-katalogfil

SYNOPS

    install-info [--version] [--help] [--debug] [--maxwidth=nnn] [--section
    reguljĂrt-uttryck titel]  [--infodir=xxx]  [--align=nnn]  [--quiet]
    [--menuentry=xxx] [--description=xxx] [--remove|--remove-exactly] [--]
    filnamn

BESKRIVNING

    install-info skapar, uppdaterar eller tar bort poster Infos dir-fil.
    NÀr poster uppdateras eller skapas försöker den gissa en beskrivning
    frÄn innehÄllet i filen om ingen beskrivning anges pÄ kommandoraden
    eller i Info-filen.

    Se beskrivningen för flaggan --section för detaljer om var posten
    skapas och en beskrivning av det format som förvÀntas pÄ dir-filen.

FLAGGOR

    [--] filnamn
       Anger filnamnet pÄ den Infofil vars menypost skall skapas,
       uppdateras eller tas bort. Om --remove-exactly anges mÄste
       filnamn vara det exakta namnet pÄ den post som skall tas bort
       (t.ex "emacs-20/emacs" eller "gcc"), annars anvÀnds basnamnet
       för filnamnet till att referera till menyposten som skapas,
       sÄvida inte det finns ett överstyrande START-INFO-DIR-post i den
       givna filen. Filen mÄste dÀrför finnas (eller vara pÄ vÀg att
       installeras, eller ha existerat tidigare, om en post tas bort) i
       samma katalog som dir-filen (se flaggan --infodir).

       Om filnamn slutar pÄ .gz, anses den referera till en fil som
       komprimerats med gzip. Om den inte finns, men det finns en
       motsvarande filnamn.gz anvÀnds den senare i stÀllet.

       NÀr poster lÀggs till eller uppdateras mÄste filen existera pÄ
       den  sökvÀg  som  angavs  (eventuellt  med en ytterligare
       .gz-filÀndelse).

    --remove
       Anger att posten för filen filnamn skall tas bort. Standard Àr
       att poster lÀggs till eller uppdateras.

       Om borttagningen leder till att en sektion blir tom kommer Àven
       rubriken för sektionen (och den extra blanka raden) att as bort,
       sÄvida  inte detta Àr den sista sektionen i filen eller
       --keep-old anges. Se flaggan --section för detaljer om det
       förvÀntade formatet pÄ dir-filen.

       Om det Àr flera poster i dir-filen som passar, kommer bara de i
       den första trÀffande intilliggande gruppen att tas bort och de
       andra tyst att ignoreras.

       Det Àr inte ett fel om det inte finns nÄgon motsvarande post,
       Àven om install-info kommer varna om inte flaggan --quiet
       angavs.

       NĂ€r --remove anges kommer formateringsflaggorna --maxwidth,
       --align och --calign att tyst ignoreras.

    --remove-exactly
       Den hÀr flaggan Àr i stort sett samma som --remove, förutom att
       filnamn tas som den exakta posten som skall tas bort, snarare Àn
       namnet pÄ en befintlig fil. Det kan vara viktigt nÀr man
       försöker  ta  bort  poster  som  motsvarar  info-filer  i
       underkataloger (t.ex "emacs-20/emacs") eftersom --remove kommer
       anvÀnda basnamnet pÄ det givna filnamnet i stÀllet för det
       exakta namn som ges (dvs. --remove "emacs-20/emacs" gör att
       install-info letar efter "emacs", inte "emacs-20/emacs").

    --section reguljĂrt-uttryck titel
       Anger att om en ny post skall skapas, sÄ skall den placeras i en
       sektion i dir-filen vars titel motsvarar reguljĂrt-uttryck. Om
       det inte finns nÄgon sÄdan sektion kommer en skapas som den
       nÀsta sista sektionen i filen (se nedan) med titeln titel. En
       sektion Àr en del av dir-filen avdelad av tomma rader. Den
       första raden antas vara titeln.

       Om en ny post skall skapas kommer install-info att försöka att
       lÀgga in den i sektionen i bokstavsordning. Om posterna i
       sektionen inte redan Àr i bokstavsordning gÄr det inte att
       förutse var den kommer att hamna. Ordningen pÄ befintliga poster
       kommer inte att Àndras.

       Om flaggan --section inte anges kommer install-info att leta
       efter en titel i sjÀlva Info-filen genom att leta efter en post
       pÄ formen

       INFO-DIR-SECTION titel

       Om ingen titel hittas Àr den förvalda funktionen att lÀgga till
       nya poster i slutet av filen. Den sista sektionen (Ă€ven om den
       bara bestÄr av titelraden) skall alltid finnas för att se till
       att nya sektioner skapas pÄ rÀtt plats. Den sista sektionen
       kommer att fÄ en titel som beskriver det faktum att Info-filer
       som inte har nÄgon bÀttre placering angiven lÀggs in dÀr.

       Om det redan finns en post för Info-filen som installeras kommer
       den nya posten att ersÀtta den pÄ samma plats.

       Om en sektion anges nÀr du tar bort en post kommer sektionen att
       ignoreras och en varning att ges.

       Om en sektion anges nÀr du lÀgger till en post, men filen inte
       innehÄller nÄgra sektionsrubriker över huvud taget, sÄ kommer
       install-info att skapa bÄde den önskade sektionen och en
       blandat-sektion i slutet av filen.

    --infodir=infokatalog
       Anger att dir-filen Àr, och att den installerade kopian av den
       nya Info-filen var, Àr eller kommer att placeras i infodir.
       Standard Àr /usr/share/info/.

    --align=nnn [gammalt]
       Anger att den första raden i beskrivningen skall fÄ ett indrag
       pÄ nnn tecken. Nya blanksteg lÀggs till om sÄ behövs. Om det
       behövs pÄ grund av lÀngden pÄ detaljer i dir-menyposten kan den
       fÄ ett större indrag. StandardvÀrde Àr 27.

    --calign=nnn [gammalt]
       Anger att den andra och följande rader i beskrivningen skall fÄ
       ett indrag pÄ Ätminstone nnn tecken. StandardvÀrde Àr 29.

    --maxwidth=nnn [gammalt]
       Anger att maxbredd för Info-filen Àr nnn. AnvÀnds för att
       ordbryta beskrivningen. StandardvÀrde Àr 79.

    --quiet
       Förhindrar den vanliga visningen av den nya menyposten precis
       innan den sÀtts in och av meddelanden som beskriver ersÀttning
       eller  borttagning  av befintliga poster och skapande och
       borttagning av sektioner.

    --help FÄr install-info att visa sin hjÀlpskÀrm och avsluta.

    --version
       Gör sÄ att install-info visar information om version och
       upphovsrÀtt och avslutar sedan.

    --description=xxx
       Anger att den beskrivning som skall anvÀndas efter menyposten i
       de nya eller uppdaterade posterna skall vara xxx. Som standard
       Àr den vÀrdet som anges i sjÀlva Info-filen. Den hittas genom
       att leta efter en post pÄ formen
       START-INFO-DIR-ENTRY
       * Auto-PGP: (auto-pgp). PGP under GNU Emacs.
       END-INFO-DIR-ENTRY

       Om posten som finns i sjÀlva Info-filen spÀnner över flera
       rader, dÀr varje rad anger en menypost, kommer texten i filen
       att anvÀndas ordagrant. I detta fall stÀngs bokstavssorteringen
       av, och posterna lÀggs in överst i den önskade sektionen. I
       detta fall ignoreras flaggorna --menuentry, --maxwidth, --align,
       --calign och --menuentry

       Om det inte finns nÄgon dir-post i filen kommer programmet att
       försöka hitta ett stycke tidigt i filen som börjar med this file
       documents. Den kommer att göra den första bokstaven i resten av
       texten stor och anvÀnda det.

       Det innebÀr ett fel om ingen av dessa metoder hittar en
       beskrivning.

       Om ett beskrivningsargument ges nÀr --remove anges kommer det
       att ignoreras och en varning visas.

    --menuentry=xxx
       Anger att posten i menyn skall vara xxx. Standard Àr att anvÀnda
       vÀrdet som finns i sjÀlva Info-filen. Om det inte finns nÄgon
       anvÀnds basnamnet pÄ Info-filen (eventuellt .info tas bort och
       posten görs om till blandat skiftlÀge). Se ovan för detaljer om
       vilket format som förvÀntas pÄ menyposten i Info-filen.

       NÀr poster tas bort mÄste vÀrdet pÄ flaggan --menuentry stÀmma
       överens  med  den faktiska menyposten som skall tas bort
       (skiftlÀge Àr  inte  relevant).  Om  --menuentry  utesluts
       kontrolleras inte menyposten.

    --keep-old
       Förhindrar att befintliga poster ersÀtts och att tomma sektioner
       tas bort.

       Om filen som installeras redan har en post i Info-dir-filen
       kommer den gamla posten att lÀmnas kvar istÀllet för att
       ersÀttas. Standard Àr att skriva över en gammal post med den nya
       som skapas.

       Om  --remove  anges  kommer  --keep-old att förhindra att
       sektionsrubriken tas bort, vilket annars skulle ha hÀnt om
       sektionen blir tom pÄ grund av borttagningen.

    --test Aktiverar  testlÀge,  vilket  förhindrar att Info-dir-filen
       uppdateras.

    --debug
       Aktiverar felsökningslÀge, vilket gör att resultatet av vissa
       interna behandlingssteg visas.

SE ÄVEN

    emacs(1), info(1), gzip(1).

FÖRFATTARE

    UpphovsrÀttsskyddat © 1994 Ian Jackson

    Detta Àr fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.