Provided by: kde-l10n-sv_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Bygger om systemets inställningscache.

SYNOPSIS

    kbuildsycoca4 [--nosignal | --incremental | --help | --help-qt |
           --help-kde | --help-all | --author | -v, --version |
           --license]

BESKRIVNING

    kbuildsycoca4, som en del av KDE:s kommandoradverktyg, försäkrar att
    KDE fungerar på ett riktigt sätt genom att läsa in alla filerna
    .desktop,  .directory,  .kimgio  och .protocol för att skapa en
    binärdatabas.

    KDE använder själv databasen när det arbetar, för att tillhandahålla
    inställningsinformation som program behöver för att köra.

    Verktyget är en del av ksycoca, som betyder KDE System Configuration
    Cache (KDE systeminställningscache)

VäLJARE

    --nosignal
       Signalera inte till program

    --incremental
       Inkrementell uppdatering

    --help Visa hjälp om väljare

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
       Visa alla väljare

    --author
       Visa information om upphovsman

    ---version
       Visa versionsinformation

    --license
       Visa licensinformation

ANVäNDNING

    Ett standardsätt att köra programmet är att helt enkelt ange följande
    kommando vid promptern: kbuildsycoca4

FILER

    /tmp/kde-$USER/ksycoca
       ...

MILJöVARIABLER

    $KDEDIRS
       Anger vilka kataloger som är en del av KDE-installationerna

SE OCKSå

    kdeinit4

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>.

                 2001-04-25         KBUILDSYCOCA4(8)