Provided by: kde-l10n-sv_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE:s översättare av XML

SYNOPSIS

    meinproc4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare]
         [--cache fil] [--check] [--htdig] [--srcdir]
         [--param nyckel=vrde] [[-o | --output] fil] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_fil

BESKRIVNING

    meinproc4 konverterar DocBook-filer till HTML.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
       Visa information om upphovsman.

    --help Visa hjälp om väljare.

    --help-all
       Visa alla väljare.

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare.

    --license
       Visa licensinformation.

    -v--version
       Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --cache fil
       Skapa en cachefil för dokumentet

    --check
       Kontrollera att dokumentet är giltigt

       Utmatningen kan vara något skrämmande, eftersom ett litet
       misstag kan orsaka en kaskad av fel. Tricket är att titta på
       det första felet, rätta det, spara filen och köra meinproc4
       igen.

    --htdig
       Skapa ett index som fungerar med ht:/dig

    -o, --output fil
       Skriv ut hela dokumentet i fil.

    --stdout
       Skriv ut hela dokumentet på standardutmatningen.

    --stylesheet xsl
       Stilmall att använda

    --srcdir kat
       Ställ in rotkatalogen för att leta efter kdelibs

    --param nyckel=värde
       Ställ in parametrar att skicka till stilmallen.

ANVäNDNING

    Det vanligaste sättet att köra meinproc4 är helt enkelt som

    meinproc4 docbook-fil

    där docbook-fil oftast är index.docbook. Kommandot skapar HTML-sidor
    från DocBook-filen. Observera att sidorna bara går att titta på i
    KDE-baserade webbläsare (som Konqueror).

    Om du behöver visa HTML-utmatningen i en annan webbläsare (om du till
    exempel gör den direkt tillgänglig på nätet), använd

    meinproc4 --stylesheet stilmallsnamn docbook-fil

    där stilmallsnamn är den  fullständiga  sökvägen  till  en  av
    XSL-stilmallarna i $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. För att
    skapa utmatning lämplig för webben, kan du använda kde-web.xsl eller
    kde-chunk-online.xsl.  Se  filen README i den katalogen för mer
    detaljerad information.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

                 2008-10-03           MEINPROC4(8)