Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       passwd - parola dosyası

AÇIKLAMA

       passwd  bir  metin dosyasıdır. Sistem hesaplarının bir listesini tutar.
       Kullanıcı kimliği, grup kimliği, ev dizini, kabuk ve benzeri  bilgileri
       ihtiva  eder.  Sıklıkla,  her  bir  hesap  için şifrelenmiş parolayı da
       içerir. Herkes tarafından okunma iznine sahiptir (pek çok  uygulama  bu
       dosyayı  kullanır,  mesela ls(1), kullanıcı ismi ile kullanıcı kimlğini
       birbirine eşlemek için kullanır) ama sadece  süper  kullanıcının  yazma
       izni vardır.

       Eski  güzel  günlerde,  bu okuma izni ile ilgili büyük bir sorun yoktu.
       Herkes bu şifreli  parolaları  okuyabiliyordu  ama   iyi  seçilmiş  bir
       parolayı  kırmak  için  yeterli  donanım  gücü yoktu ve kullanıcı grubu
       oldukça iyi niyetliydi. Günümüzde ise, pek çok kullanıcı gölgeli parola
       sistemini  kullanmakta,  /etc/passwd  içinde  parolanın yerinde bir `*'
       görünmekte ve şifreli  parola  /etc/shadow  içinde  saklanmaktadır.  Bu
       dosya sadece süper kullanıcı tarafından okunabilir.

       Gölgeli  parolanın  kullanılıp  kullanılmadığına bakılmaksızın, pek çok
       sistem yöneticisi, şifrelenmiş parola  alanında  bir  yıldız  kullanır.
       Böylece  bu  kullanıcının  bir  parola kullanarak yetki almasını önler.
       (Yine de aşağıdaki EK BİLGİ bölümüne bakınız.

       Şayet yeni bir kullanıcı hesabı  oluşturuyorsanız,  ilk  olarak  parola
       alanına  bir  yıldız  koyunuz,  daha sonra passwd(1)komutu ile parolayı
       belirleyin.

       Her satırda bir girdi yapılır ve her satır şu biçimdedir:

       hesap:parola:UID:GID:GECOS:dizin:kabuk
       Bu alanların açıklamaları şunlardır:

       hesap  Kullanıcının sistemdeki adı. Büyük harf içermemelidir.

       parola Şifreli kullanıcı parolası veya bir yıldız işareti.

       UID    Sayısal kullanıcı kimliği

       GID    Bu kullanıcının sayısal birincil grup kimliği

       GECOS  Bu alan  seçime  bağlıdır  ve  sadece  bilgilendirme  amacı  ile
              kullanılır.  Genellikle  kullanıcının  tam adı yazılır. GECOS'un
              anlamı General Electric   Comprehensive   Operating  System'dir.
              General  Electric'in  büyük  sistem bölümü Honeywell'e satıldığı
              zaman   GCOS   olarak   yeniden   adlandırılmıştır.       Dennis
              Ritchie'nin  bildirdiğine  göre:  "bazan yazıcı çıktılarını veya
              toplu işleri GCOS  makineye  gönderiyoruz.  Parola  dosyasındaki
              gcos  alanı  kimlik  kartı  bilgileri  alanı  olarak kullanılır.
              Zariflik olsun diye oraya konmamıştır."

       dizin  Kullanıcının $HOME dizinidir.

       kabuk  Sisteme  girişte  kullanılacak  kabuk  (belirtilmemişse  /bin/sh
              kullanılır).  Şayet olmayan bir uygulama belirtilirse, kullanıcı
              login(1) ile sisteme bağlanamaz.

EK BİLGİ

       Şayet bir kullanıcı grubu oluşturmak istiyorsanız, Grup numaraları aynı
       olmak  zorundadır  ve /etc/group dosyasında bir girdisi olmalıdır. Aksi
       taktirde bir grup oluşturulmaz.

       Şayet şifreli parola bir yıldız ile betimlenmişse, kullanıcı login(1)'i
       kullanarak  bağlanamaz  ama  hala  rlogin(1)'i kullanarak bağlanabilir,
       varolan bir süreci çalıştırabilir, rsh(1), cron(1),  at(1)  veya  posta
       süzgeçleri    üzerinden    yenilerini   başlatabilir.   Kabuk   alanını
       değiştirerek bir hesabı kapatmaya çalışmak da aynı sonucu verir  ve  ek
       olarak su(1) komutunun kullanımına izin verir.

İLGİLİ DOSYALAR

       /etc/passwd

İLGİLİ BELGELER

       login(1), passwd(1), su(1), group(5), shadow(5).

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  5 Ocak 1998                        passwd(5)