Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER DATABASE - bir veritabanının özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

    ALTER DATABASE isim SET parametre { TO | = } { deer | DEFAULT }
    ALTER DATABASE isim RESET parametre

    ALTER DATABASE isim RENAME TO yeni-isim

    ALTER DATABASE isim OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER DATABASE bir veritabanının özniteliklerini değiştirir.

    İlk  iki  biçim bir PostgreSQL veritabanı için bir çalışma anı
    yapılandırma değişkenininin oturum için öntanımlı  olan  değerini
    değiştirir.  Veritabanında  yeni bir oturumun her başlatılışında,
    belirtilen değer, oturumun öntanımlı değeri haline gelir.  Gerek
    postgresql.conf dosyasında belirtilmiş olsun, gerek postmaster komut
    satırında belirtilmiş olsun, öntanımlı değerin yerine, bu veritabanına
    özel olarak, belirtilen değer öntanımlı olur. Bir veritabanının oturum
    öntanımlılarını sadece ayrıcalıklı kullanıcı ya da veritabanının sahibi
    değiştirebilir.   Bazı   değişkenlerin   değerleri  bu  yolla
    değiştirilemeyebilir ya da sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından
    değiştirilebilir.

    Üçüncü biçim veritabanının ismini değiştirir. Bir veritabanının ismini
    sadece sahibi ya da ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir; veritabanının
    sahiplerinden  ayrıcaklıklı  kullanıcı  olmayanlar ayrıca CREATEDB
    kullanma yetkisine sahip olmalıdır. Üzerinde çalışılan (bağlanılmış
    olan) veritabanının ismi değiştirilemez. (Bu gerekliyse, başka bir
    veritabanına bağlanın.)

    Dördüncü biçim veritabanının sahibini değiştirir. Bir veritabanının
    sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

PARAMETRELER

    isim  Öznitelikleri değiştirilecek veritabanının ismi.

    parametre, deer
       Belirtilen yapılandırma parametresinin değeri belirtilen değerle
       değiştirilerek veritabanı oturumu için öntanımlı değer yapılır.
       Eğer  deer  olarak  DEFAULT  ya da eşdeğeri olan RESET
       kullanılmışsa, veritabanına özel  değer,  sistem  genelinde
       öntanımlı olan değerle değiştirilir. Veritabanına özel ayarların
       tamamını temizlemek için RESET ALL kullanın.

       Değiştirilmesine izin  verilen  değişkenler  hakkında  daha
       ayrıntılı bilgi edinmek için SET [set(7)] kılavuz sayfasına ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html
       adresine bakınız.

    yeni-isim
       Veritabanının yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Veritabanının yeni sahibi.

EK BİLGİ

    Bir oturumun öntanımlılarını bir veritabanına özel yapabileceğiniz gibi
    belli bir kullanıcıya özel de yapabilirsiniz; bkz.  ALTER  USER
    [alter_user(7)].  Kullanıcıya özel öntanımlılar, veritabanına özel
    öntanımlılardan biriyle çelişirse, kullanıcıya özel olan geçerli olur.

ÖRNEKLER

    test veritabanında öntanımlı olarak indis taramalarını iptal etmek
    için:

      ALTER DATABASE test SET enable_indexscan TO off;

UYUMLULUK

    ALTER DATABASE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)], DROP DATABASE [drop_database(7)],
    SET [set(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005