Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER DOMAIN - bir veri alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER DOMAIN isim
      { SET DEFAULT ifade | DROP DEFAULT }
    ALTER DOMAIN isim
      { SET | DROP } NOT NULL
    ALTER DOMAIN isim
      ADD alan-kst
    ALTER DOMAIN isim
      DROP CONSTRAINT kst-ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
    ALTER DOMAIN isim
      OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER DOMAIN mevcut bir veri alanının tanımını değiştirir. Çeşitli alt
    biçimleri vardır:

    SET/DROP DEFAULT
       Bu biçim bir alanın öntanımlı değerini belirlemek ya da silmek
       için  kullanılır. Burada belirlenen öntanımlılar sadece bu
       cümleden sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; bu veri alanının
       kullanıldığı bir tablodaki mevcut satırlar etkilenmezler.

    SET/DROP NOT NULL
       Bu  biçim  bir  veri  alanının NULL değerlere izin verip
       vermeyeceğini belirlemek için kullanılır. Sadece, bu  veri
       alanını kullanıldığı sütunlar NULL değer içermediği takdirde SET
       NOT NULL yapabilirsiniz.

    ADD alan-kst
       Bu biçim CREATE DOMAIN [create_domain(7)] ile aynı sözdizimini
       kullanarak  bir veri alanına yeni bir kısıt eklemek için
       kullanılır. Bu sadece veri alanının kullanıldığı tüm sütunlar
       yeni kısıtı yerine getirebiliyorsa başarılı olacaktır.

    DROP CONSTRAINT
       Bu biçim bir veri alanındaki kısıtları siler.

    OWNER Bu biçim belirtilen kullanıcıyı veri alanının sahibi yapar.

    Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kullanılabilen ALTER DOMAIN
    OWNER biçimi dışında, ALTER DOMAIN kullanmak için veri alanının sahibi
    olmalısınız.

PARAMETRELER

    name  Değiştirilecek mevcut bir veri alanının ismi (şema nitelemeli
       olabilir).

    alan-kst
       Veri alanı için yeni alan kısıtı.

    kst-ismi
       Silinecek mevcut bir kısıtın ismi.

    CASCADE
       Kısıta bağımlı nesneleri özdevimli siler.

    RESTRICT
       Kısıta bağımlı bir nesne varsa, kısıtın silinmesini önler. Bu
       davranış öntanımlıdır.

    yeni-aidiyet
       Veri alanının yeni sahibinin kullanıcı ismi.

ÖRNEKLER

    Bir veri alanına bir NOT NULL kısıtı eklemek için:

      ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;

    Bir veri alanında bir NOT NULL kısıtını kaldırmak için:

      ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;

    Bir veri alanına bir sınama kısıtı eklemek için:

      ALTER DOMAIN zipcode
        ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(VALUE) = 5);

    Bir veri alanından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

      ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;

UYUMLULUK

    Bir PostgreSQL oluşumu olarak OWNER'lı biçim dışında ALTER DOMAIN
    cümleleri SQL:1999 ile uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DOMAIN [create_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005