Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER INDEX - bir indeksin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER INDEX isim RENAME TO yeni_isim

    ALTER INDEX isim eylem [, ... ]

    burada eylem şunlardan biri olabilir:

      OWNER TO yeni_aidiyet
      SET TABLESPACE tablo_alan_ismi

AÇIKLAMA

    ALTER  INDEX  mevcut  bir  indeksin tanımını değiştirir. Çeşitli
    altbiçimleri vardır:

    OWNER Bu biçim belirtilen kullanıcıyı indeksin sahibi  yapar. Sadece
       ayrıcalıklı kullanıcı tarafından uygulanabilir.

    SET TABLESPACE
       Bu biçim belirtilen tablo alanını indeksin tablo alanı yapar ve
       indeks ile ilgili veri dosyalarını yeni tablo alanına taşır.
       Ayrıca,  CREATE  TABLESPACE  [create_tablespace(7)]  kılavuz
       sayfasına da bakınız.

    RENAME Bu biçim indeksin ismini değiştirir. Kayıtlı veriler üzerinde
       etkisizdir.

    RENAME  dışındaki  tüm eylemler çok sayıda değişikliğin birlikte
    uygulanması için bir liste halinde birleştirilebilir.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek mevcut bir indeksin ismi  (şema  nitelemeli
       olabilir)

    yeni_isim
       İndeksin yeni ismi.

    yeni_aidiyet
       İndeksin yeni sahibinin kullanıcı ismi.

    tablo_alan_ismi
       İndexin taşınacağı tablo alanının ismi.

EK BİLGİ

    Bu  işlemleri  ALTER TABLE [alter_table(7)] kullanarak da yapmak
    mümkündür. ALTER INDEX aslında, ALTER TABLE deyiminin indekslere
    uygulanan bir benzeridir.

    Sistem katalog indekslerinde değişikliğe izin verilmez.

ÖRNEKLER

    Mevcut bir indeksin ismini değiştirmek için:

      ALTER INDEX distributors RENAME TO suppliers;

    Bir indeksi başka bir tablo alanına taşımak için:

      ALTER INDEX distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

    ALTER INDEX, bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005